Wethouder Laura Werger

Laura Werger (VVD) is sinds 28 mei 2018 wethouder van de gemeente Zutphen. Zij was eerder wethouder, raadslid en fractievoorzitter in Gouda.

l.werger@zutphen.nl

Taakvelden

  • Werk en inkomen (inclusief participatie en integratie statushouders)
  • Omgevingswet en stadsontwikkeling
  • Vergunningverlening en handhaving bestemmingsplannen
  • Sport
  • Grondzaken, vastgoedbeheer
  • Huisvesting organisatie en facilitaire zaken

Programma

  • Krachtig Zutphen / duurzaamheid (tijdelijk)

Projecten

  • Wijkontwikkelingsplan De Hoven

Verbonden partijen

  • GR Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Nevenfuncties en functies op persoonlijke titel

Bekijk de nevenfuncties (pdf, 209 kB) van wethouder Laura Werger.