Subsidie ondernemers gemeente Zutphen

Horeca en detailhandel in de binnenstad, bedrijven in de toeristische sector, maar ook bedrijven op de bedrijventerreinen en in wijkwinkelcentra zijn hard getroffen door de coronacrisis. De gemeente Zutphen heeft eerder dit jaar €500.000 beschikbaar gesteld om ondernemers te helpen die in de moeilijkheden zijn gekomen door het coronavirus. En om hen op weg te helpen zodra de maatregelen versoepeld worden.

Een eerste ronde subsidieaanvragen is inmiddels geweest. Nu is er een tweede ronde opengesteld voor subsidieaanvragen.

Wethouder Annelies de Jonge: We hebben gezien dat het pakket van het Rijk niet voor alle ondernemers toereikend was. Daarom hebben wij onderzocht welke mogelijkheden we nog wel hebben om ondernemers te ondersteunen bij het doorkomen van deze crisis en om hen op weg te helpen zodra de maatregelen versoepeld worden.

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, willen we u uitdagen andere ondernemers op te zoeken en te sparren over mogelijke ideeën voor ondersteuning. Samen kunt u vervolgens een plan opstellen.

Als ondernemer in de gemeente Zutphen moet u in een collectief (gezamenlijk met meerdere ondernemers) deze subsidie aanvragen. De subsidie wordt beschikbaar gesteld voor een project, activiteit, marketingcampagne of ander idee dat bijdraagt aan het beperken van uw financiële schade vanwege de coronacrisis en dat bijdraagt aan een sneller herstel van deze financiële schade.

Let op: u hoeft hierbij niet aangesloten te zijn bij een collectief. Het gaat erom dat u met meerdere ondernemers één plan indient. Dit kan bijvoorbeeld al met uw buurondernemer, ondernemers uit dezelfde branche, ondernemers uit uw straat etcetera.

Deze subsidie kunt u vanaf 15 oktober t/m uiterlijk 31 oktober aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

Beoordelingscriteria

De gemeente gebruikt de volgende criteria voor het (gedeeltelijk) toekennen van een subsidie:

 • De hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag moet redelijkerwijs in verhouding staan tot de te behalen resultaten en het budget van de subsidie.
 • Bij de verdeling van de subsidie vindt er een spreiding van activiteiten of projecten, over door de coronacrisis getroffen branches of sectoren, plaats. De mate waarin een branche of sector is getroffen door de coronacrisis, weegt hierbij ook mee.
 • De mate waarin de projecten of activiteiten bijdragen aan het beperken van de financiële schade van de coronacrisis en / of bijdragen aan een sneller herstel van deze crisis.
 • Het aantal betrokken bedrijven dat gebruik maakt van de subsidie.
 • De samenhang met andere aangevraagde activiteiten of projecten.
 • Er is een voldoende gespecificeerde begroting.

Plan indienen

Via de knop 'aanvragen' kunt u de subsidie aanvragen. In het online aanvraagformulier worden de volgende vragen gesteld:

 • Leg kort uw plan uit om de (toekomstige) financiële schade vanwege de coronacrisis te beperken. Neem daarin mee:
  • Welke bedrijven (namen vermelden) zijn betrokken bij deze aanvraag?
  • Hoe uw plan de financiële schade van de coronacrisis beperkt?
  • Hoe uw plan de opgelopen financiële schade versnelt kan herstellen?
 • In hoeverre is uw plan aanvullend op eerder bestaande landelijke en lokale dienstverlening aan ondernemers?
 • Voeg een toegelichte begroting toe van de kosten van de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt.

Procedure

De beschikbare €500.000 is opgedeeld in 2 fases, waarvan fase 1 al is verstreken. Voor fase 2 is nog €200.000 beschikbaar.

U kunt uw aanvraag indienen van 15 oktober 2021 tot 1 november 2021. Medio november volgt dan het besluit.

Vragen of even sparren?

U kunt het team Economische Zaken van de gemeente benaderen voor eventuele vragen. Zij denken ook graag met u mee over de haalbaarheid van uw plan! U kunt hen bereiken via ondernemers@zutphen.nl.