Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 3

Heeft u als zelfstandig ondernemer door de maatregelen tegen het coronavirus minder inkomsten? Of liquiditeitsproblemen? Het kabinet ondersteunt u met een tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De gemeente voert deze regeling uit.

Vanaf 1 oktober 2020 is Tozo 3 beschikbaar. Lees meer over Tozo op Rijksoverheid.nl.

Hoe werkt het?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis (ZZP, VOF, eenmanszaak, BV, NV, maatschap, CV).

De gemeente voert deze regeling uit. Daarom vraagt u de regeling ook aan bij de gemeente. Dit doet u met behulp van DigiD.

U kunt Tozo 3 aanvragen als:

 • u voor 1 oktober 2020 al Tozo ontving, of
 • na 1 oktober 2020 voor het eerst in aanmerking komt voor Tozo.

Het kabinet vraagt u wel om alleen gebruik te maken van de regeling wanneer dat echt nodig is.

Let op: er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tozo. Deze hulp is meestal niet gratis en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Tozo aanvragen

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk: inkomensondersteuning tot aan het minimum en een lening voor bedrijfskapitaal. U leest er hieronder meer over.

Heeft u na het lezen van alle informatie nog een vraag? Neem dan contact op met het team economische zaken van de gemeente Zutphen, door een e-mail te sturen naar ondernemers@zutphen.nl.

Inkomensondersteuning tot aan het minimum

U kunt inkomensondersteuning aanvragen voor maximaal 6 aaneengesloten maanden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

 • De uitkering vult het inkomen van de ondernemer (en eventuele partner) aan tot het sociaal minimum. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de leeftijd en woonvorm van de ondernemer.
 • Het inkomen kan maximaal voor 4 maanden worden aangevuld tot het sociaal minimum.
 • Het inkomen van een eventuele levenspartner telt mee.
 • Er vindt geen toets plaats naar de levensvatbaarheid van het bedrijf.
 • Het vermogen blijft buiten beschouwing.

De uitkering vraagt u samen met uw (eventuele) levenspartner aan.

Nodig bij uw aanvraag

Tijdens het invullen van dit formulier vragen wij u de volgende documenten te uploaden:

 • Als u voor de eerste keer Tozo aanvraagt: een duidelijk leesbare kopie of foto van de voorzijde van uw bankpas. De uitkering wordt naar deze rekening overgemaakt.
 • Salaris specificatie (indien van toepassing)
 • Uitkeringsspecificatie (indien van toepassing)

Ook van uw eventuele levenspartner vragen wij bovenstaande gegevens.

Tozo 3 aanvragen (1e aanvraag)

Tozo 3 aanvragen (verlenging)

Lening voor bedrijfskapitaal

U kunt de lening aanvragen als u als ondernemer liquiditeitsproblemen heeft, die een direct gevolg zijn van de coronacrisis. U moet dit aan kunnen tonen.

U kunt over de periodes Tozo 1, 2 en 3 (van 1 maart 2020 tot 1 april 2021) maximaal € 10.157 lenen. De aanspraak kan in delen worden gedaan. U kunt bijvoorbeeld eerst € 5.000 aanvragen en later nog een aanvraag doen van maximaal € 5.157.

 • De lening heeft een rente van 2%. Dit percentage geldt tijdens de gehele looptijd van de lening.
 • De looptijd van de lening is maximaal 3 jaar. U betaalt de lening terug binnen deze looptijd.
 • U hoeft tot 1 januari 2021 niet af te lossen.

De liquiditeitsproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben:

 • Een belangrijke vermindering van de omzet, omdat u uw beroep of bedrijf door de maatregelen niet of veel minder kan uitoefenen. Voorbeelden zijn: kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen. Maar ook taxichauffeurs en zelfstandige winkeliers.
 • Uw klanten zitten in financiële nood en kunnen hun betalingsverplichtingen niet voldoen. Bijvoorbeeld leveranciers van goederen die nodig zijn voor contactberoepen.

U toont het liquiditeitsprobleem aan door inzicht te geven in de hoogte van de maandelijkse bedrijfslasten in relatie tot uw omzet. Wij vragen u bij uw aanvraag aan te geven of u zakelijk of privé direct vermogen (banksaldi) beschikbaar heeft dat u kunt gebruiken om (een deel van) deze bedrijfslasten te financieren.

 • Het gaat om vermogen van u, als zelfstandige, en gedeeld vermogen met uw eventuele partner.
 • Het eigen vermogen van uw eventuele partner hoeft niet ingezet te worden voor noodzakelijke betalingen voor het bedrijf

Uw (eventuele) levenspartner waar u mee samenwoont is ook hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld.

Nodig bij uw aanvraag

Tijdens het invullen van het aanvraagformulier, vragen wij u de volgende documenten te uploaden:

 • Duidelijk leesbare kopie of foto van de voorzijde van uw bankpas. De lening wordt naar deze rekening overgemaakt.
 • Salaris specificatie (indien van toepassing)
 • Uitkeringsspecificatie (indien van toepassing)

Voor het invullen van het formulier heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag DigiD dan aan via www.digid.nl. Na het aanvragen van DigiD ontvangt u binnen 3 werkdagen een brief met een activeringscode. Daarna kunt u DigiD gebruiken.

Lening bedrijfskapitaal aanvragen

Voor wie geldt de Tozo?

 • U bent een gevestigde zelfstandige, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U bent zelfstandig ondernemer (ZZP, VOF, eenmanszaak, BV, NV, maatschap, CV).
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • U oefent uw bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland.
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf en bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • U bent met uw onderneming gestart vóór 17 maart, 18:45 uur, en voldoet aan het urencriterium. Dat wil zeggen dat u minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam bent in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Om de aanvraag voor aanvullende inkomensondersteuning bij de gemeente Zutphen te kunnen doen, moet u wonen in de gemeente Zutphen.

Hoe lang duurt de procedure?

De wettelijke afhandeltermijn is 8 weken. Wij streven ernaar om uw aanvraag binnen 4 weken te beoordelen en u het besluit te sturen. En,  als u recht heeft op de uitkering, de uitkering direct (na) te betalen volgens het Tozo-betaalschema. U vindt dit schema verderop op deze pagina.

Tot wanneer mag ik een aanvraag indienen voor Tozo?

U kunt uiterlijk een aanvraag indienen op 31 maart 2021.

Aanvragen in oktober en november 2020

Tozo 3 is per 1 oktober 2020 van toepassing. Doet u een aanvraag in de periode van 1 oktober tot en met 30 november 2020, dan kan Tozo met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober worden toegekend.

Aanvragen vanaf 1 december 2020

Vraagt u Tozo aan vanaf 1 december, dan wordt  Tozo toegekend vanaf de eerste dag van de maand dat de aanvraag is ingediend. Dient u bijvoorbeeld een aanvraag in op 10 december, dan wordt Tozo toegekend vanaf 1 december.

Doe een aanvraag zodra het nodig is

De hoogte van uw (eigen) inkomen en/of vermogen kan aanleiding geven om de uitkering later dan per 1 oktober 2020 toe te kennen. Uitgangspunt is: doe een aanvraag zodra het voor u nodig is. Maar in dat geval niet later dan op 31 maart 2021.

Wat kan ik maximaal krijgen aan bijstand voor mijn levensonderhoud?

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van de huishoudsituatie.

Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders is de norm:

 • van 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 1.059,03
 • van 18 tot 21 jaar: € 261,44

Bij een gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo is de norm afhankelijk van de leeftijd van de beide partners en of er kinderen zijn.

 • Aanvrager en partner zijn ouder dan 21 en jonger dan AOW-leeftijd: € 1.512,90
 • 1 partner is in de leeftijd 21 jaar tot AOW-leeftijd en 1 partner is 18 tot 21 jaar, geen kinderen: € 1.017,89  
 • 1 partner is in de leeftijd 21 jaar tot AOW-leeftijd en 1 partner is 18 tot 21 jaar, wel kinderen: € 1.320,47
 • 1 partner is in de leeftijd 21 jaar tot AOW-leeftijd en 1 partner heeft AOW- leeftijd: € 1.606,88
 • Aanvrager en partner zijn beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen: € 522,88
 • Aanvrager en partner zijn beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen: € 825,46

Het recht op en de hoogte van de uitkering worden ook bepaald door het inkomen van de ondernemer. Het recht op uitkering wordt voor een aaneengesloten periode van 6 maanden vastgesteld. De kostendelersnorm is niet van toepassing.

Wie wordt als partner beschouwd?

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Wanneer wordt Tozo betaald?

Betaling vindt plaats volgens het volgende Tozo-betaalschema. Recht op Tozo 3:

 • vrijdag 23 oktober
 • woensdag 25 november
 • woensdag 23 december
 • maandag 25 januari
 • donderdag 25 februari
 • donderdag 25 maart

Wat zijn fiscale gevolgen bij een gezamenlijk huishouden?

Als er sprake is van een gezamenlijk huishouden, dan kent de gemeente de uitkering toe aan beide partners. Ieder krijgt de helft. Daarbij berekenen we loonheffing over de Tozo-uitkering en passen we standaard een loonheffingskorting (ongeveer € 207 per maand) toe op de berekende en te betalen loonheffing.