Laatste nieuws coronavirus

Vanaf 25 september vervalt de 1,5 meter-maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op helemaal open en zijn alle evenementen toegestaan.

 • Bijna 13 miljoen mensen minimaal één prik gehad.
 • Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd.
 • Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen, is stabiel.
 • Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is nog niet gevaccineerd.
 • Het aantal mensen dat nu is gevaccineerd, is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen. Maar het is nog niet hoog genoeg om dit helemaal zonder regels te doen.
 • In november beoordeelt het kabinet de maatregelen die er dan nog zijn.

Coronatoegangsbewijs voor extra veiligheid

Het coronatoegangsbewijs wordt juist nu ingezet op die plekken waar het drukker wordt omdat 1,5 meter afstand houden niet meer verplicht is. Op deze manier wordt het risico van besmetting zo laag mogelijk gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk samenkomen. Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het openen én open houden van de meeste locaties op maximale capaciteit.

Vanaf 25 september is er alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar:

 • in alle horeca (behalve afhaalrestaurants)
 • bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden), en
 • bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters).

Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats.

Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd. In alle horeca blijft de verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur gelden. Alle evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs.

 • Voor evenementen buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers en geen verplichte sluitingstijd.
 • Voor evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximaal aantal bezoekers of sluitingstijd.
 • Voor beide type evenementen geldt wel: horeca is na 0.00 uur gesloten, met uitzondering van afhaalmogelijkheden.
 • Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75 procent van de normale bezoekerscapaciteit toestaan. Hier geldt een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur.

Het kabinet werkt aan steunmaatregelen voor de nachthoreca en evenementen zonder vaste zitplaatsen  met een capaciteitsbeperking. De uitwerking van deze steunmaatregelen wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.

Wanneer krijgt u een coronatoegangsbewijs?

U krijgt een coronatoegangsbewijs als u:

 • volledig bent gevaccineerd,
 • een geldig herstelbewijs heeft, of
 • een negatieve testuitslag heeft van maximaal 24 uur oud.

Testen blijft gratis als u geen herstel- of vaccinatiebewijs hebt.

CoronaCheck-app

Met de CoronaCheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Voor de horeca en organisatoren van evenementen, sport- en cultuuractiviteiten is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar. Hiermee kunt u eenvoudig de controle uitvoeren op de coronatoegangsbewijzen.

Basisregels blijven

Veel maatregelen verdwijnen. Er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven belangrijk, ook als u al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. En dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Het is aangetoond dat deze basisregel helpt om besmetting te voorkomen.

Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD én regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij.

Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt aangepast: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken over een goede verdeling tussen werk en thuis.

Mondkapjes in OV en op luchthavens verplicht

Op het vliegveld (in ieder geval vanaf de securitycheck en ,op plekken die eventueel door het vliegveld worden aangewezen zoals vertrek- en aankomsthallen), in treinen, bussen, trams, metro, taxi’s en ander bedrijfsmatig persoonsvervoer blijft het gebruik van een mondkapje verplicht. Op perrons en stations is een mondkapje niet verplicht.

Onderwijs

 • In het mbo en hoger onderwijs vervalt vanaf 25 september de maximale groepsgrootte van 75 personen in het mbo en hoger onderwijs.
 • In het voortgezet onderwijs, het mbo en hoger onderwijs vervalt de mondkapjesplicht buiten de les- of collegezalen.
 • Bij een enkele besmetting in een groep of klas in de kinderopvang en het primair onderwijs, is het niet meer verplicht dat de hele groep of klas in quarantaine gaat en getest wordt.

Derde prik en boostervaccins

Sommige mensen met een ernstige afweerstoornis ontvangen via de medisch specialist een uitnodiging voor een derde prik. Omdat de coronavaccins nog een zeer hoge bescherming bieden tegen ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus, is volgens de Gezondheidsraad een boostervaccinatie voor de algemene bevolking nu nog niet nodig.

Reizen vanuit het buitenland naar Nederland

Vanaf 22 september veranderen de quarantaineregels voor reizen naar Nederland. Gevaccineerde reizigers uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of andere hoogrisicogebieden hoeven niet meer in quarantaine. Bereid uw reis goed voor en kijk voor vertrek op de websites wijsopreis.nl en reizentijdenscorona.nl.

Het kabinet blijft waakzaam

Deze maatregelen gelden vanaf 25 september voor de komende periode. Het kan zijn dat het aantal opnames in het ziekenhuis en op de IC voor langere tijd laag zal zijn. Dan zal het kabinet een deel van de huidige maatregelen laten vervallen. Het kabinet blijft waakzaam. Het RIVM en kabinet blijven alert op nieuwe varianten van het virus. Zodra er in korte tijd veel mensen in het ziekenhuis of op de IC moeten worden opgenomen, dan kan dat betekenen dat er extra maatregelen komen.

TONK-regeling

Heeft u door de coronamaatregelen in 2020 een onvermijdelijke en onvoorziene inkomstenterugval gehad? Zijn bijvoorbeeld uw woonlasten een groter deel gaan innemen van uw inkomen? Bijvoorbeeld doordat u uw baan bent verloren? Vanaf vrijdag 23 juli kunt u de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) bij ons aanvragen over de periode 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Alle informatie over de TONK-regeling.

Coronawet vervangt noodverordeningen

Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet van kracht. De wet vervangt de noodverordeningen, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. Noodverordeningen zijn namelijk voor kortdurende (crisis)situaties. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Lees meer over de coronawet (op Rijksoverheid.nl).