Gemeente Zutphen en Perspectief werken samen om code zwart te voorkomen

Er wordt gesproken over code zwart in de zorg als de druk op de zorg door corona zó hoog is, dat er niet meer voor iedereen zorg te leveren is. Ziekenhuizen zijn dan vol en ook landelijk gezien kunnen patiënten nergens meer terecht. Zelfs niet in levensbedreigende situaties. Het is pas code zwart als de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dit officieel heeft aangekondigd.

Op dit moment is het nog geen code zwart. De gemeente Zutphen en Perspectief spannen zich samen in om te voorkomen dat het code zwart wordt. We hopen zo te vermijden dat zich een scenario voordoet dat het zorgpersoneel het niet langer volhoudt en inwoners niet langer de noodzakelijke zorg krijgen die ze nodig hebben.

De gemeente heeft sinds dinsdag 14 december een telefoonlijn geopend voor zorgverleners, met name thuiszorg, wijkverpleging en huisartsen. Deze zorgverleners kunnen de gemeente tijdens kantooruren bellen als er extra ondersteuning nodig is voor inwoners als strikt medische zorg niet volstaat. Om deze ondersteuningsvragen te kunnen vervullen, zijn vrijwilligers nodig. 

Vrijwilligers gezocht!

Perspectief Zutphen werft de vrijwilligers die nodig zijn om de weggevallen ondersteunende zorg aan inwoners te bieden. Het gaat hierbij om inwoners die zelf geen sociaal netwerk of mantelzorger hebben. De vrijwilligers worden alleen ingezet voor niet-lijfelijke zorg, zoals boodschappen doen of noodzakelijke huishoudelijke taken.

Perspectief Zutphen roept actieve inwoners en vrijwilligersorganisaties van harte op om zorgorganisaties te ondersteunen door iets te doen voor een wijkbewoner die geen eigen netwerk heeft.

Vrijwilliger worden?

Wilt u vrijwilliger worden? Wat fijn! U kunt zich aanmelden bij Perspectief Zutphen via het algemene e-mailadres: info@perspectiefzutphen.nl.