Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

TONK is een tijdelijke regeling voor huishoudens in de gemeente Zutphen waarvan door de coronamaatregelen het inkomen gedaald is en die daardoor de noodzakelijke woonlasten niet meer kunnen voldoen.

Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die door de coronamaatregelen hun baan verliezen en geen recht meer hebben op een uitkering. Of voor zelfstandigen die door de coronamaatregelen hun opdrachten verliezen.

TONK is een financiële tegemoetkoming in de woonlasten voor de periode 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Onder woonlasten verstaan we:

 • Huurder: huur (inclusief servicekosten), kosten voor gas, water, elektriciteit;
 • Eigen woning: aflossing, hypotheekrente, kosten voor gas, water, elektriciteit.

Wanneer kom ik in aanmerking voor TONK?

U komt in aanmerking voor TONK als u op 1 januari 2021 aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent inwoner van de gemeente Zutphen en ouder dan 18 jaar.
 • U bent als gevolg van de coronamaatregelen in inkomen achteruitgegaan.

Hoe hoog is TONK?

De hoogte van TONK wordt als volgt bepaald:

 1. De hoogte van uw woonlasten,
 2. verminderd met €200 in het geval van een alleenstaande of €230 in het geval van een alleenstaande ouder, samenwonenden of gehuwden (dit is een vast bedrag voor gebruikelijke woonlasten),
 3. verminderd met uw draagkracht in inkomen en vermogen op 31 december 2020. Hieronder leggen we uit wat draagkracht is.

Maximaal bedraagt TONK €550 per maand. Dat wil zeggen €4.950 voor de periode 1 januari tot 1 oktober 2021.

Wat is draagkracht?

U mag inkomen en vermogen hebben tot een bepaalde norm. Is uw (netto) inkomen of vermogen hoger dan die norm? Dan moet u de helft van dit hogere inkomen en vermogen gebruiken om een deel van de woonlasten te betalen. Dat heet draagkracht.

 Norm (netto inkomen)Norm vermogen (*)
Alleenstaande€1.183€30.000
Alleenstaande ouder€1.183€30.000
Samenwonenden€1.690€30.000

(*) Bent u voor de inkomstenbelasting zelfstandig ondernemer? Dan is de norm voor uw vermogen (zakelijk en privé): €46.520.

Twee rekenvoorbeelden

Het eerste voorbeeld laat de berekening zien voor een ondernemer, met partner en een koopwoning.

Uw netto inkomen

€2.000

Inkomensnorm (hiermee vergelijken wij uw netto inkomen)

€1.690

Uw netto inkomen boven de inkomensnorm

€310 (€2.000 - €1.690)

Uw vermogen

€45.000

Draagkracht (50% van inkomen boven inkomensnorm)

€115 (50% van €310)

Woonlasten die u betaalt

€1.000. Dit is de som van:

 • aflossing van uw hypotheek
 • hypotheekrente
 • kosten van elektriciteit, gas en water

Woonlasten die voor uw eigen rekening komen

€230 (vast bedrag als u een partner heeft)

Uw recht op TONK per maand

€615. Dit is berekend via de volgende som:

 • uw woonlasten (€1.000) (-)
 • uw draagkracht (€155) (-)
 • woonlasten voor eigen rekening (€230)

Totale aanspraak TONK over 9 maanden

€5.535. U kunt echter maximaal €550 per maand ontvangen. Voor 9 maanden is dit €4.950. Daarom ontvangt u in dit voorbeeld geen €5.535, maar €4.950.

Het tweede voorbeeld laat de berekening zien voor een ondernemer, alleenstaand met een huurwoning.

Uw netto inkomen

€1.000

Inkomensnorm (hiermee vergelijken wij uw netto inkomen)

€1.183

Uw netto inkomen boven de inkomensnorm

€0

Uw vermogen

€25.000

Draagkracht (50% van inkomen boven inkomensnorm)

€ 0

Woonlasten die u betaalt

€650. Dit is de som van:

 • de huur, inclusief servicekosten
 • kosten van elektriciteit, gas en water

Woonlasten die voor uw eigen rekening komen

€200 (vast bedrag als u alleenstaand bent)

Uw recht op TONK per maand

€450. Dit is berekend via de volgende som:

 • uw woonlasten (€650) (-)
 • uw draagkracht (€0) (-)
 • woonlasten voor eigen rekening (€200)

Totale aanspraak TONK over 9 maanden

€4.050 (€450 x 9 maanden)

Hoe vraag ik TONK aan?

TONK kunt u online aanvragen. Voor het aanvragen van TONK heeft u DigiD nodig. U verklaart dat er sprake is van inkomensachteruitgang als gevolg van de coronamaatregelen. U voegt desgevraagd bewijsstukken van uw inkomen bij.

U kunt TONK tot uiterlijk 31 december 2021 aanvragen.

  Wanneer ontvang ik TONK?

  Binnen 8 weken na uw aanvraag besluiten wij of u TONK krijgt toegekend. Binnen 15 werkdagen na het besluit, betalen wij TONK uit.

   Moet ik terugbetalen als mijn inkomen wijzigt?

   TONK houdt geen rekening met wijzigingen tijdens de periode 1 januari 2021 – 1 oktober 2021. Uw inkomen, uw vermogen en uw woonsituatie op 1 januari 2021 zijn bepalend. Ook met achteraf ontvangen middelen, de huurtoeslag of een belastingteruggave wegens fiscaal voordeel hypotheekrenteaftrek, wordt geen rekening gehouden. Die blijven buiten beschouwing bij TONK. Dat betekent dus dat u niets hoeft terug te betalen als uw inkomenssituatie wijzigt.

   Heeft TONK gevolgen voor mijn fiscaal inkomen?

   Nee. TONK is een onbelaste regeling. Uw fiscaal inkomen wordt hierdoor niet verhoogd. TONK heeft daardoor geen gevolgen voor eventuele toeslagen die u ontvangt van de belastingdienst.

   Kunt u helpen als ik ook andere noodzakelijke kosten niet kan betalen?

   Zijn er andere noodzakelijke kosten (dan woonlasten) die u niet meer kunt betalen? Daarvoor kunt u eventueel bijzondere bijstand aanvragen. U kunt dan contact opnemen met de gemeente.

    Welke hulp is er nog meer?

    Ook voor andere zaken kunt u terecht bij de gemeente, zoals:

    • inkomensondersteunende maatregelen, zoals het Kindpakket of de Meedoenregeling. In Berekenuwrecht kunt u beoordelen of u in aanmerking komt voor een van deze regelingen.
    • schuldhulp bij schulden. Ook als zelfstandige ondernemer kunt u schuldhulp krijgen.
    • re-integratie. Oriënteert u zich op een andere baan en wilt u daarbij ondersteuning? De gemeente kan u daarbij helpen.