Duurzame wijken: zonder aardgas

Zutphen wil energieneutraal zijn: duurzaam en zonder aardgas. Waarom? Dat leest u hier.

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend, net als veel andere landen. Daarin spraken we af om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad. Om dat te bereiken moet ons energieverbruik in 2050 ongeveer CO2-neutraal zijn. In de landelijke Energieagenda staat hoe we dat gaan doen.

Aardgasloze woonwijken

Een van de manieren is: stoppen met het gebruik van aardgas. Bij de verbranding van aardgas komt namelijk CO2 vrij. De komende jaren gaat Nederland stap voor stap van aardgas naar duurzame energie. Huizen worden in de toekomst niet meer met aardgas verwarmd, en ook koken gaat dan zonder gas. Alle gemeenten moeten nu plannen maken voor aardgasvrije woonwijken. Die plannen moeten in een paar jaar klaar zijn.

Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark

In deze buurten denken bewoners na over duurzaam wonen en uiteindelijk: een aardgasvrije toekomst. Veel bewoners van Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark hebben de afgelopen jaren al eens subsidie aangevraagd voor het isoleren van hun woning. Zij zijn dus al bezig met verduurzaming. Ook is in die buurten veel gestandaardiseerde bouw. Daardoor is het eenvoudiger om hier te zoeken naar nieuwe duurzame energievoorzieningen, dan in een wijk met veel verschillende, vrijstaande woningen.

De bewoners in deze buurten zijn gevraagd om mee te denken, met gemeente, ZutphenEnergie en andere partners. Bedoeling is, dat zij de plannen in de toekomst ook kunnen uitvoeren.

Kaartje met daarop in groen aangegeven welke buurten meedoen
Op het kaartje is met groen aangegeven om welke delen van de buurt het gaat.

Actieve buurten 

Daarnaast zijn er natuurlijk meerder spontane buurtinitiatieven in Zutphen waar mensen aan de slag zijn om duurzaam te wonen. Daarmee is Zutphen mooi op weg.

De virtuele wijk

De virtuele wijk is een verzonnen Zutphense wijk. Een groep inwoners konden via de virtuele wijk al meedenken over aardgasvrij wonen. Zij kwamen een paar keer bij elkaar. De ideeën van de Virtuele Wijk zijn bedoeld als hulp voor Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark, en voor alle buurten en wijken die hiermee in de toekomst aan de slag gaan.

Op Youtube kunt u een animatie bekijken over de Virtuele Wijk.

Vragen over Zutphen van de Toekomst

Bekijk de pagina Antwoorden op vragen over aardgasloos Zutphen.

Heeft u andere vragen over Zutphen van de Toekomst? Stuur uw vragen dan per e-mail naar wijkvandetoekomst@zutphen.nl.