Vragen over aardgasvrij

Een toekomst zonder aardgas, wat betekent dat voor u? Wij hebben vragen en antwoorden op een rij gezet.

Hoe lang kan ik nog koken op aardgas?

De meeste Nederlandse huishoudens koken op aardgas. Hoe lang dat zo blijft, is niet zeker. Door te koken op gas stoten huishoudens CO2 uit. De Rijksoverheid wil de uitstoot van CO2 verminderen en heeft hierover afspraken gemaakt in de Energieagenda. Het betekent dat nieuwbouwhuizen steeds vaker geen gasaansluiting en geen cv-ketel hebben. In plaats daarvan krijgen de huizen zonnepanelen, aardwarmte of warmtepompen.

De Rijksoverheid wil in ieder geval in 2050 helemaal geen CO2 meer uitstoten. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Wat kost een overstap naar een aardgasloos huishouden?

Dat verschilt per huis. Het ligt er aan of het een koop- of een huurhuis is en aan de hoogte van het energieverbruik. Daarbij is elk huis natuurlijk anders. Om een idee te geven: het overgrote deel van aardgas in woningen wordt gebruikt voor warmte. Ongeveer tweederde van de Nederlandse huishoudens is waarschijnlijk gebaat bij een elektrische warmtepomp plus isolatie. Daarvoor zijn financieringsconstructies nodig, zodat bewoners niet worden opgezadeld met hoge kosten. Overheid en banken denken er nu over na, hoe dat kan. Lees er meer over op Hierverwarmt.nl.

Mijn (gasgestookte) cv-ketel gaat kapot. Moet ik een nieuwe kopen of moet ik nu overschakelen op een duurzaam alternatief?

Als uw ketel aan vervanging toe is, is het slim om nu te kijken of er bij u in de buurt al mogelijkheden zijn om aardgasvrij te worden. Een ketel gaat zo’n 15 jaar mee. In 2050 stopt Nederland met aardgas. Meer informatie over aardgasvrij wonen.

Aan wat voor alternatieven voor aardgas denkt de gemeente?

De meest voorkomende zijn: een warmtepomp, biogas en warm water via een warmtenet. Inwoners, maar ook bedrijven en onderwijs kunnen hierover meedenken. Ook het isoleren van de woning en het opwekken van duurzame energie via zonnepanelen zijn belangrijk. En hoe je dat dan doet in een woonwijk? Daar moeten we met elkaar over nadenken.

Wordt het plan dat bewoners bedenken voor Zutphen van de Toekomst ook uitgevoerd?

We gaan eerst samen nadenken over goede, alternatieve duurzame energie oplossingen. Dat is het belangrijkste doel. Het is mooi als dat ook al leidt tot gedeeltelijke, of totale invoering. Als er tegen die tijd bijvoorbeeld vanuit het Rijk compensatie beschikbaar is, dan zou dat mogelijk zijn.

Waarom begint dit project in Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark?

Daar zijn enkele redenen voor, waaronder deze:

  • Veel inwoners van deze wijk hebben subsidie gevraagd voor het isoleren van hun woning. Zij zijn dus al bezig met het verduurzamen van hun woning.
  • Er zijn veel dezelfde woningen: Voorsteralleekwartier-Noord is een laagbouwwijk, gebouwd in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Berkelpark bestaat uit lage en hoge galerijflats met veel woningen. Het is daardoor eenvoudiger om in deze wijk een nieuwe energievoorziening te realiseren dan in een wijk met allemaal verschillende vrijstaande woningen.
  • Er staan zowel koop- als huurwoningen in deze wijk. Voorsteralleekwartier-Noord is koop, Berkelpark is huur (van Woonbedrijf ieder1). We doen daardoor ervaring op met koop- en huurwoningen.
  • De wijk ligt vrij dicht bij De Mars. Op dit bedrijventerrein zijn bedrijven die warmte over hebben. Mocht er in Zutphen ooit een warmtenet van de grond komen, dan hoeft niet zo’n lange (en dure) buis aangelegd te worden naar onze proefwijk. Dan kan warmte als alternatieve energiebron gebruikt worden.

Kun je ook individueel meedoen?

Huiseigenaren kunnen misschien individueel meedoen, dat hangt af van het soort plannen dat wordt bedacht. En bij huurwoningen kijken we samen met woningcorporaties en huurders wat de mogelijkheden zijn.

Wie betaalt de aardgasvrije toekomst?

We werken aan een duurzame toekomst die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is, dat is het uitgangspunt. Er zijn zeker nog belangrijke vragen en ontwikkelingen, zowel over het geld als de techniek. Maar we gaan wel nú nadenken over hoe we de aardgasvrije toekomst voor ons zien.

Als gemeente werken we daarin samen met inwoners. We ondersteunen en helpen bij het maken van plannen voor een aardgasvrije toekomst, ook als het gaat om het zoeken naar geld. Aan financieringsmogelijkheden wordt nu gewerkt, bijvoorbeeld in de vorm van Proeftuinen van het ministerie van BZK. In het nieuwe klimaatakkoord komen ook subsidiemogelijkheden aan bod (gebouwgebonden, te betalen uit de energie die wordt bespaard). Het is zeker een belangrijk onderdeel van de aardgasvrije toekomst. Informatie over bestaande particuliere duurzaamheidssubsidies vindt u overigens hier: www.zutphen.nl/energieneutraal.

Staat uw vraag hier niet bij?

Mail dan naar wijkvandetoekomst@zutphen.nl.