Hoe wordt Zutphen Energieneutraal

In de Evaluatie Zutphen Energieneutraal 2018-2019 leest u de stand van zaken van de ambitie Zupthen energieneutraal 2030.

Evaluatierapport Zutphen energieneutraal 2018-2019 (pdf, 595 kB)

Elk jaar bekijken we waar we staan op weg naar een energieneutrale gemeente: hoeveel energie is er sinds 2010 in Zutphen bespaard en hoeveel duurzaam opgewekt? Ook bepalen we voor de komende jaren hoe we aan onze ambitie gaan werken.

Infographic Evaluatie Zutphen energieneutraal. De tekst uit de infographic staat onder de afbeelding.

De tekst uit de infographic lezen

Ambitie om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. Hoe doen we dit?

 • Ondersteuning initiatieven en innovaties
 • Inzetten op nieuwe energiebronnen en windturbines bij de Mars
 • Regionale samenwerking randvoorwaarde bij realisatie duurzame energiebronnen
 • Inkomsten uit wind en zon zoveel mogelijk lokaal houden

Totaal Energieverbruik gemeente Zutphen

 • 1% stijging. Toename energiegebruik bedrijven waarschijnlijk vanwege groei economie.
 • 3.064 TJ: gas, warmte, elektriciteit, mobiliteit.
 • Duurzame opwek: 18% stijging.
 • In 2018 111 TJ duurzame energie opgewekt. Zutphen Energieneutraal: 3,6% incl. mobiliteit

Energieverbruik woningen

 • 2% daling: energiegebruik woningen in 2018.
 • 10% woningen met zonnepanelen. Eind 2019 had 10% van de woningen zonnepanelen

Betaalbaar aardgasloos voor 2050

 • Ondersteuning bewonersinitiatieven.
 • 2021: Transtitievisie Warmte.
 • 2022: start uitvoering wijkplannen.

Energieverbruik bedrijven

 • 4% stijging. Waarschijnlijk vanwege groei economie.

Stimuleren zonnepanelen en smart grid bedrijven

We werken actief samen met ZutphenEnergie, de Cleantech Regio en het Cleantech Center. Daarnaast willen we zoveel mogelijk van het uitvoeringswerk door Zutphense bedrijven laten uitvoeren.

Energieverbruik mobiliteit

 • 0,5% stijging.
 • Energiegebruik mobiliteit 2017: 759 TJ. Er zijn nog geen recentere gegevens.
 • 111 (semi) openbare oplaadpunten voor auto's, eind 2019

Resultaten

 • 25 buurtinitiatieven en VvE’s in voorbereiding en uitvoering om woningen te verduurzamen.
 • Verduurzaming stadhuis.
 • Plannen verlaging verkeer binnenstad.

Plannen

 • 2020: Bouw zonneparken Fort de Pol en de Revelhorst
 • 2020: Grote energiebesparingscampagne voor zonnepanelen, isolatie en energieadvies
 • 2021: Regionale Energiestrategie
 • Nieuwbouw per definitie gasloos
 • En nog veel meer