Bijeenkomsten en informatieavonden

Op deze pagina vindt u een overzicht van de geplande (informatie)bijeenkomsten en verslagen van eerder georganiseerde bijeenkomsten.

Digitale inwonersavonden lokaal haalbaarheidsonderzoek

Op 11, 16 en 17 februari organiseert de gemeente daarom een aantal digitale bijeenkomsten over het lokaal onderzoek naar opwek van zon en wind in de gemeente Zutphen. Tijdens de bijeenkomsten wordt u bijgepraat over de eerste uitkomsten en horen we graag uw mening.

De komende maanden werkt de Cleantech Regio namelijk verder aan de Regionale Energiestrategie (RES 1.0). Daarvoor is aanvullend technisch onderzoek nodig, maar uw kennis en mening is net zo belangrijk. We hopen daarom dat u erbij kunt zijn.

Update: Hieronder vindt u een overzicht van vragen en antwoorden die aan bod zijn gekomen tijdens de digitale informatiebijeenkomst van 11 februari 2021. Binnenkort vindt u hier ook het verslag en een overzicht van vragen en antwoorden van de digitale bijeenkomsten van dinsdag 16 en woensdag 17 februari 2021.

  • Donderdag 11 februari 19.30 tot 21.00 uur – Algemene informatieavond RES 1.0 en lokaal haalbaarheidsonderzoek. Naar aanleiding van de bijeenkomst op 11 februari hebben we een overzicht gemaakt van alle vragen en antwoorden. Dit overzicht vindt u op de pagina Antwoorden op vragen informatiebijeenkomst 11 februari
  • Dinsdag 16 februari 19.30 tot 21.00 uur – Digitaal gesprek zoekgebied Zutphens Broekgebied ook wel Vierakkerselaak
  • Woensdag 17 februari 19.30 tot 21.00 uur – Digitaal gesprek Lochemseweg in het bosgebied, Overmarsch in De Hoven en Zutphens Broekgebied (ook wel Vierakkerselaak)