Warmtenet Helbergen

In 2019 zijn de gemeente Zutphen en Woonbedrijf ieder1 gestart met een onderzoek naar het gebruik van warmte uit het oppervlaktewater van de IJssel. De gemeente Zutphen en Woonbedrijf ieder1 hebben dit onderzoek samen met Rijkswaterstaat, Alliander en Waterschap Rijn en IJssel uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat de warmte uit het water van de IJssel gebruikt kan worden om woningen te verwarmen.

Er zijn plannen om ruim 700 woningen in de buurt Helbergen aan te sluiten op een warmtenet. Helbergen kan een voorbeeldwijk worden om vanuit hier het warmtenet uit te breiden in het Waterkwartier. De ontwikkelingen passen binnen de plannen voor een duurzame en aardgasvrije toekomst voor Zutphen.

Heeft u een vraag over de plannen voor een warmtenet in de buurt Helbergen? Hieronder leest u veelgestelde vragen en antwoorden.

Is het zeker dat er een warmtenet in de buurt Helbergen komt?

Op 26 oktober 2020 heeft onze gemeente gehoord dat wij op dit moment geen Rijksbijdrage ontvangen van het ministerie van BZK voor het aardgasvrij maken van de buurt Helbergen. De gemeente Zutphen kijkt daarom samen met haar partners naar andere mogelijkheden om het warmtenet voor de buurt Helbergen door te ontwikkelen. Zodra de gemeente meer weet over andere mogelijkheden, gaan wij met u als bewoners in gesprek. 

Wat moet ik op dit moment als bewoner doen? Wordt er iets van mij verwacht?

U hoeft op dit moment niets te doen. Zodra er meer duidelijk is over mogelijkheden om het warmtenet te ontwikkelen, nemen wij contact met bewoners op om u te informeren over de plannen. Wilt u in de tussentijd meer informatie over het verbeteren van de isolatie van uw huis of andere tips om energie te besparen? Kijk dan op www.zutphenenergie.nl. Of neem contact op met ZutphenEnergie via 0575 - 712 072.

  Hoe werkt een warmtenet?

  Een warmtenet is een andere manier om huizen en kraanwater te verwarmen. Een warmtenet is vergelijkbaar met een stadsverwarming. Het kan gebruikt worden om hele straten en wijken aardgasvrij te maken.

   Moet ik meer betalen als er een warmtenet komt?

   Uw energierekening mag niet hoger worden dan wat u nu betaalt. Dit is een belangrijke opdracht bij het ontwikkelen van het warmtenet.

    Waarom Helbergen als voorbeeldwijk?

    • De ligging aan de IJssel biedt kansen om de warmte te vervoeren via ondergrondse leidingen.
    • Deze wijk is het ideale startpunt, omdat Helbergen midden in Zutphen ligt.
    • We combineren dit project met andere werkzaamheden in de wijk, zoals het vervangen van het riool en het afkoppelen van hemelwater.
    • Wij doen ook onderzoek om de wijk prettig leefbaar te maken in de toekomst.