Extra energietoeslag voor lagere inkomens

Heeft u een laag inkomen? Misschien ontvangt u dan dit jaar een energietoeslag van €1.300, omdat de energieprijzen erg gestegen zijn.

Zo werkt het

Heeft u een laag inkomen? Misschien ontvangt u dan dit jaar een energietoeslag van €1.300, omdat de energieprijzen erg gestegen zijn.

 • De energietoeslag is een bedrag van €1.300 per huishouden.
 • De meeste huishoudens met een laag inkomen hebben de energietoeslag voor 1 mei 2022 al uitbetaald gekregen. Dit was eerst een bedrag van €800, maar is verhoogd naar €1.300. Heeft u de energietoeslag van €800 al ontvangen? Dan heeft u de extra €500 automatisch op uw rekening ontvangen tussen 31 oktober en 11 november 2022.
 • Heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Dan kunt u de toeslag aanvragen. Dit kan tot en met 31 december 2022.
 • Na uw aanvraag krijgt u (als uw aanvraag compleet is) binnen 8 weken bericht of u de energietoeslag ontvangt.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Zutphen als u aan onderstaande voorwaarden voldoet.

Op de datum waarop u de energietoeslag aanvraagt:

 • bent u 21 jaar of ouder;
 • woont u in de gemeente Zutphen;
 • heeft u een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning;
 • bent u hoofdbewoner of eigenaar van de woning waarin u woont;
 • bent u geen student;
 • heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 130% van het sociaal minimum. Een toelichting vindt u hieronder bij de vraag ‘Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?.

Aanvragen

Als u vóór 1 mei 2022 geen energietoeslag heeft ontvangen, kunt u de toeslag online aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig (als inwoner) of eHerkenning (als ondernemer). U vindt de knoppen op deze pagina.

U kunt ook een formulier ophalen in het stadhuis of aan ons gebouw aan de Henri Dunantweg 1. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden en printen (pdf, 371 kB).

Ontvangstbevestiging

Vraagt u de energietoeslag aan via de website? Dan krijgt u meteen een ontvangstbevestiging.

Stuurt u ons het aanvraagformulier per e-mail of per post? Dan kan het ongeveer 10 dagen duren voor u een ontvangstbevestiging krijgt.

Behandeling van uw aanvraag en uitbetaling

Na uw aanvraag kijken wij of u recht heeft op de energietoeslag. Eerst controleren we of uw aanvraag compleet is.

Is uw aanvraag compleet?

 • U hoort binnen 8 weken of u de energietoeslag ontvangt.
 • Krijgt u van ons bericht dat u de toeslag ontvangt, dan staat het geld binnen enkele dagen op uw rekening.

Is uw aanvraag niet compleet?

 • Wij nemen contact met u op en zullen u vragen om de ontbrekende informatie aan te leveren. We stoppen dan tijdelijk de behandeling van uw aanvraag, tot wij de ontbrekende informatie hebben ontvangen. Hierdoor kan het langer dan 8 weken duren voordat wij een besluit kunnen nemen.

Ook als er andere redenen zijn waardoor wij de aanvraag niet binnen de wettelijke termijn van 8 weken kunnen afhandelen, overleggen wij dit met u. U ontvangt hiervan op tijd een bericht.

Heeft u vragen over de energietoeslag?

Kijk eerst hieronder bij de vragen en antwoorden. Geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact met ons op. Stuur een mail naar info@zutphen.nl. Of bel 140575 en vraag naar het team Bijzondere bijstand.

Hulp bij het verlagen van uw energiekosten?

U kunt er voor zorgen dat u op uw maandelijks energiekosten bespaart.

Vragen en antwoorden

Wie krijgen de energietoeslag automatisch op hun rekening?

Alle huishoudens die bij ons bekend zijn en waarvan wij kunnen vaststellen dat zij voldoen aan de voorwaarden. Dit zijn de huishoudens die:

 • een uitkering ontvangen: Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz; of
 • deelnemen aan Gemeentepolis van Aevitae; of
 • in een minnelijke schuldregeling zitten; of
 • maandelijks bijzondere bijstand ontvangen; of
 • in 2021 en 2022 een minimaregeling of bijzondere bijstand hebben ontvangen; of
 • in 2021 Tozo hebben ontvangen.

Let op: het kan zijn dat u in een van deze zes groepen valt, maar dat u de energietoeslag toch niet automatisch ontvangt. Dan hebben we niet kunnen vaststellen dat u een zelfstandig huishouden voert. U ontvangt dan een verkort aanvraagformulier van ons.

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?

De eenmalige energietoeslag is niet alleen bedoeld voor huishoudens met een uitkering. Belangrijk is dat het inkomen van het huishouden niet hoger is dan 130% van het sociaal minimum. Dus ook als u inkomen heeft uit arbeid, alimentatie, pensioen, een socialezekerheidsuitkering of uw eigen onderneming, kunt u in aanmerking komen. Deze bedragen gelden vanaf 1 juli 2022.

Voorwaarden Energietoeslag

Alle bedragen zijn netto-inkomen, inclusief vakantietoeslag.

Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand:

€ 1.432,37

€ 1.593,37

Samenwonend/getrouwd:

€ 2.046,24

€ 2.158,47

Ik zit in een schuldregeling. Heb ik dan ook recht op de energietoeslag?

Ja, meestal wel. Doordat u in een schuldregeling zit, heeft u een laag inkomen. Daarom heeft u recht op de energietoeslag.

Als u een partner heeft die niet in een schuldregeling zit, kijken we naar uw gezamenlijk inkomen. Het kan zijn dat uw gezamenlijk hoger is dan 130% van het sociaal minimum. Dan heeft u geen recht op energietoeslag.

Er ligt beslag op mijn loon of uitkering. Heb ik dan recht op de energietoeslag?

Ja, meestal wel. Doordat er beslag ligt op uw loon of uitkering, heeft u een laag inkomen. Daarom heeft u recht op de energietoeslag.

Als u een partner heeft, kijken we naar uw gezamenlijk inkomen. Het kan zijn dat uw gezamenlijk hoger is dan 130% van het sociaal minimum. Dan heeft u geen recht op energietoeslag

Komen alle minimahuishoudens in aanmerking voor de energietoeslag?

Nee. U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

Ik ben jonger dan 21 jaar. Ik heb geen recht op de energietoeslag maar heb wel een hoge energierekening. Wat dan?

Neem dan contact op met het team Bijzondere bijstand via het algemene telefoonnummer 140575. Mogelijk komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Ik ben student. Ik heb geen recht op de energietoeslag maar heb wel een hoge energierekening. Wat dan?

Neem dan contact op met het team Bijzondere bijstand via het algemene telefoonnummer 140575. Mogelijk komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Kan ik nóg een energietoeslag krijgen?

Nee. De energietoeslag wordt maar één keer verstrekt.

Als u de energietoeslag automatisch heeft ontvangen, kunt u geen aanvraag meer doen. Heeft u de energietoeslag in een andere gemeente ontvangen en woont u nu in Zutphen? Dan krijgt de toeslag niet meer in Zutphen.

Moet ik de energietoeslag gebruiken voor het betalen van de energierekening?

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het kan zijn dat u op dit moment geen hoge energierekening heeft. Bijvoorbeeld omdat u nog een gunstig vast contract hebt.

Het is niet verplicht om de energietoeslag te gebruiken voor de energierekening. Maar het is wel verstandig als u dit geld reserveert voor het moment dat u de jaarafrekening van uw energieleverancier ontvangt. De kans is groot dat u moet bij betalen. U kunt de energietoeslag dan gebruiken om de extra kosten te betalen.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee. De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. De energietoeslag telt ook niet mee voor de toeslagen die u van de belastingdienst heeft ontvangen.

Komt de energietoeslag voor nog meer huishoudens beschikbaar?

Op 1 juli 2022 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de energietoeslag. De gemeenteraad wil dat de energietoeslag voor meer huishoudens beschikbaar komt.De gemeente Zutphen heeft het aangenomen voorstel van de SP ‘Hanteren Zutphens sociaal minimum voor energietoeslag’ doorgerekend. De motie blijkt financieel niet uitvoerbaar, tegelijk wil de gemeente doen wat mogelijk is om inwoners die het zwaar hebben te ondersteunen bij de stijgende energierekening. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad een aantal scenario’s voor waaruit meteen na de zomervakantie een keuze gemaakt kan worden. Lees het nieuwsbericht over de energietoeslag van 13 juli 2022.