Voorbereidingsbesluit Fort de Pol

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken op grond van artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 14 november 2022 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied, bekend als Fort de Pol, globaal begrensd door het Twentekanaal, de IJssel, de Oostzeestraat en de N348, zoals aangegeven met een arcering en zwarte omlijning op de bij dit besluit behorende verbeelding, digitaal vervat in gml-bestand tekening NL.IMRO.0301.VBFortdePolDeMars-0002 en te verklaren dat voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit is gericht op het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen ter plaatse.

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit treedt op 8 december 2022 in werking en geldt voor de duur van één jaar.

Voorbereidingsbesluit inzien

U kunt het besluit met de verbeelding online inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

De bestanden van het voorbereidingsbesluit online raadplegen.

U kunt het besluit met de verbeelding vanaf 8 december 2022 ook digitaal en alleen op afspraak inzien in het stadhuis van Zutphen, ’s Gravenhof 2 in Zutphen. U kunt telefonisch een afspraak maken via 14 0575.

Bezwaar en beroep

Een voorbereidingsbesluit is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar maken of beroep instellen.