Wethouder Eva Boswinkel benoemd als lid Dagelijks Bestuur M50 gemeenten

23-09-2022

Wethouder Eva Boswinkel is op vrijdag 23 september officieel benoemd als lid van het Dagelijks Bestuur van de M50. M50 is dé vertegenwoordiging van alle middelgrote gemeenten van Nederland, waaronder de gemeente Zutphen. Deze netwerkorganisatie zet zich in voor de belangen van deze gemeenten onder andere richting De tweede kamer en het kabinet. 

Als Dagelijks Bestuur zet wethouder Eva Boswinkel zich in voor het medebepalen van de landelijk politieke agenda. In deze rol kan zij landelijk aandacht vragen voor thema’s en opgaven waar Zutphen, als middelgrote gemeente, mee te maken heeft. Ook zet zij zich in voor goede kennisdeling tussen de verschillende middelgrote gemeenten.

Volgens de nieuwe voorzitter van M50, burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt, is het belangrijk dat middelgrote gemeenten, ondanks de uitdagingen waar ze mee kampen, met vertrouwen naar de toekomst kijken.

Sjoerd Potters: "Daar is optimisme en zelfbewustzijn voor nodig. En dat is Eva ten voeten uit."

Eer om aan de slag te gaan als dagelijks bestuur van de M50
 

Wethouder Eva Boswinkel: “Ik vind het een grote eer om aan de slag te gaan als dagelijks bestuur van de M50. Meer dan de helft van Nederland woont in een middelgrote gemeente. We hebben een grote te vertegenwoordigen achterban. En dus ook een grote verantwoordelijkheid.

Mijn ambitie als lid Dagelijks Bestuur van de M50 is om met een krachtig M50 samen agenda’s te bepalen en richting te geven in de actuele politieke vraagstukken. Het is belangrijk dat wij aan alle politieke tafels zitten als gesprekspartner voor al die inwoners van een M50-gemeente.

Want het is een lastige tijd voor inwoners, gemeentelijke organisaties en lokaal bestuur van middelgrote gemeenten. We hebben vaak een centrumfunctie, grootstedelijke problematiek op bepaalde onderwerpen, moeilijk sluitende begrotingen en extra last van de Haagse bezuinigingen. Daarnaast hebben we ook nog te maken met een kostencrisis, energiecrisis en een steeds nijpendere klimaatcrisis. Wat een uitgelezen moment dus, om me in te zetten om het verschil te helpen maken. Een eervolle rol, dagelijks bestuur van dit belangrijke netwerk. Ik heb er zin in!”