Explosie in de Halvemaanstraat Zutphen

25-08-2022

Dit bericht is aangepast op 31 augustus 2022, 14.15 uur

Woensdagmiddag 24 augustus is er een explosie in het pand van woningcorporatie Mooiland aan de Halvemaanstraat geweest. Burgemeester Annemieke Vermeulen heeft met bewoners en omwonenden gesproken. Ook heeft zij of legt zij contact met de slachtoffers.

Donderdag 25 augustus bleek dat het pand er dermate slecht aan toe was dat er instortingsgevaar is, en dat het pand gesloopt moet worden. De bewoners van het pand zijn donderdag direct geïnformeerd door de eigenaar, woningcorporatie Mooiland.

Bewonersbijeenkomst en bijeenkomst voor omwonenden

Afgelopen dinsdag was er een bijeenkomst voor de bewoners. Daarin zijn zij onder andere geïnformeerd over de herhuisvesting. De gemeente ziet er op toe dat alle bewoners nu tijdelijk en straks een nieuwe woonplek vinden.

Ook was er een bijeenkomst voor omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst zijn omwonenden geïnformeerd over hoe het gaat met de slachtoffers, wat de status is van de sloop van het pand en enkele praktische zaken.

Sloop pand gestart

De aannemer is vrijdag 26 augustus begonnen met de sloop van het pand. De werkzaamheden duren even, omdat het pand voorzichtig wordt 'afgepeld'. Op die manier probeert de aannemer zoveel mogelijk spullen van de bewoners te redden en schade aan de omgeving te voorkomen. Het is nog niet precies duidelijk wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond.

Het kan zijn dat omwonenden hier enige overlast van ervaren van de sloop. Het is absoluut verboden om het pand te betreden.

Op dit moment is de situatie nog niet veilig genoeg om de weg en de nabijgelegen parkeerplaats vrij te geven.

We houden u op deze pagina op de hoogte van de recente ontwikkelingen.

Burgemeester Annemieke Vermeulen leeft mee

Burgemeester Annemieke Vermeulen, dinsdag 30 augustus:

Een veelbewogen dag met twee bijeenkomsten. De eerste met de bewoners van het pand aan de Halvemaanstraat dat nu gesloopt wordt na de enorme explosie van vorige week woensdag. Hartverscheurende verhalen en veel vragen over hoe het verder moet. De twee slachtoffers die nog in ziekenhuizen liggen hebben het zwaar met hun brandwonden en ook om de vreselijke gebeurtenis te verwerken. We helpen iedereen zo veel als mogelijk. Samen met Mooiland, de verhuurder.

Ook was er een bijeenkomst voor de buurt. Ik heb iedereen bedankt voor de hulp. Jeroen die hielp met zijn zwembad en daardoor ergere brandwonden heeft voorkomen is in de bloemen gezet. In hem bedank ik iedereen. Er waren veel vragen die we zo goed mogelijk hebben beantwoord. Bij beide bijeenkomsten was Slachtofferhulp aanwezig. Beide bijeenkomsten hebben grote indruk op mij gemaakt. We gaan er alles aan doen om te helpen en de bewoners weer een dak boven hun hoofd te bieden en hun trauma een plek te kunnen geven.

Slachtofferhulp

Heeft u iets gehoord van de explosie, heeft u iets gezien of bent u op een andere manier betrokken? We kunnen ons voorstellen dat u enorm geschrokken bent en erg meeleeft met de slachtoffers. Is het een traumatische ervaring of wilt u erover praten? Slachtofferhulp Nederland helpt bij emotionele steun en helpen je eventuele schade vergoed te krijgen.