Gemeente Zutphen blij met besluit Gelre Ziekenhuizen

7-07-2022

Het college van B&W laat weten heel blij te zijn met het besluit dat Zutphen een volwaardig ziekenhuis houdt, met de afdelingen voor acute zorg en de poliklinieken. De raad van bestuur van Gelre Ziekenhuizen heeft dit onlangs besloten en ook aan de gemeente laten weten. Het nieuws werd vandaag bekend gemaakt.

Wethouder jeugdzorg Jasper Bloem:

Ik vind het een moedig besluit en ik waardeer het bijzonder dat we in Zutphen een volwaardig ziekenhuis behouden. Dit zal een geruststelling betekenen voor onze inwoners en ook voor veel mensen in de regio om ons heen. De acute zorg blijft behouden en tegelijk gaat de kwaliteit van zorg omhoog. Samen werken we aan een gezonde toekomst!

Wethouder economie Rick Verschure:

Ons ziekenhuis is een hele belangrijke werkgever voor inwoners, voor mensen uit de regio en is ook essentieel als economische motor voor allerlei andere toeleveringspartijen. Daarnaast is het voor veel mensen dubbel goed nieuws: de zorg blijft dichtbij maar ook hun werk in of voor het ziekenhuis blijft hier in Zutphen. Vanuit ons coalitieakkoord is de zorgsector aangewezen als een van onze economische pijlers. Ik kijk er naar uit om samen te werken met het ziekenhuis, bijvoorbeeld aan goede randvoorwaarden voor een gunstig vestigingsklimaat voor zorgmedewerkers. Zo kunnen we samen de zorg dichtbij betaalbaar en op niveau houden. Goed nieuws voor onze hele regio.