Uitspraak Hoge Raad afgebroken tak kastanje Rijkenhage

19-11-2021

Op 19 november 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak van de afgebroken kastanjetak aan de Rijkenhage. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van de gemeente Zutphen verworpen en laat de uitspraak van het hof in stand. Hiermee staat vast dat de gemeente aansprakelijk is voor de schade die het slachtoffer heeft geleden door de afgebroken kastanjetak. Het is goed dat er nu duidelijkheid is in deze zaak. De gemeente Zutphen neemt samen met de verzekeraar haar verantwoordelijkheid voor het vergoeden van de schade aan het slachtoffer.

Op 16 juli 2015 brak een tak af van een kastanjeboom aan de Rijkenhage in Zutphen. Hierbij raakten zeven mensen gewond. Met zes van hen is een regeling getroffen. Het zevende slachtoffer heeft de zaak voorgelegd aan de rechter. De rechtbank Gelderland oordeelde op 4 januari 2019 dat de gemeente Zutphen aansprakelijk is voor de schade als gevolg van de afgebroken tak. De rechtbank oordeelde dat de gemeente is tekortgeschoten in het onderhoud van en de controle op de kastanjeboom. Volgens de rechtbank valt dit onder de zorgplicht van de gemeente en is de gemeente hierom aansprakelijk voor de schade van het slachtoffer. De gemeente is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan.

Hoger beroep

Op 28 april 2020 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in het hoger beroep. Het gerechtshof heeft de uitspraak van de rechtbank bekrachtigd. De motivering van de uitspraak van het hof riep diverse vragen op over de verplichtingen die gemeenten hebben in het kader van boombeheer, zoals de vraag bij welk risico specifieke maatregelen moeten worden getroffen. De gemeente vindt het belangrijk om hier duidelijkheid over te krijgen, ook voor andere gemeenten in het land. Daarom heeft de gemeente tegen de uitspraak van het hof cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad.

Cassatie

Op 19 november 2021 heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van de gemeente verworpen. De Hoge Raad laat de uitspraak van het hof aldus in stand. Hiermee staat vast dat de gemeente aansprakelijk is voor de door het zevende slachtoffer geleden schade als gevolg van de afgebroken kastanjetak. Het is goed dat er nu in deze zaak duidelijkheid is. De gemeente neemt samen met de verzekeraar haar verantwoordelijkheid voor het vergoeden van de schade aan het slachtoffer.