Natuuronderzoek in bosperceel bij Bronsbergen

15-11-2022

De komende jaren vervangen we bomen op een aantal plekken in Zutphen. Bijvoorbeeld omdat deze bomen een slechte conditie hebben. Dit geldt ook voor een deel van de bomen in en aan de rand van het bosperceel tegenover Bronsbergen 20. Deze bomen kunnen een gevaar vormen als ze omvallen of als takken afbreken. Daarom is in februari 2022 een kapvergunning aangevraagd voor 105 bomen. Deze vergunning is afgelopen zomer ingetrokken, omdat er meer kennis nodig was over de ecologische waarde van het Bronsbergenbosje. En om te weten wat de schade door de kap zou zijn aan bijzondere soorten in het bosje.

Quickscan natuuronderzoek

In opdracht van de gemeente Zutphen is op 30 augustus 2022 een ‘quickscan natuuronderzoek’ uitgevoerd op het perceel. Een quickscan geeft aan welke beschermde dier- en plantensoorten aanwezig kunnen zijn en of aanvullend onderzoek nodig is. In het bosje zijn inderdaad meerdere soorten aangetroffen waarvoor nader onderzoek nodig is.

Hoe verder?

De komende maanden vindt nader onderzoek plaats. Daarna weten we welke maatregelen noodzakelijk zijn. Per boom wordt beoordeeld wat nodig is om gevaar van de boom voor de omgeving weg te nemen. Ook wordt bepaald hoe de diersoorten die er leven, door de maatregelen niet verstoord worden. Waar nodig, vragen we ontheffing aan bij de provincie Gelderland.

Uiteindelijk zullen we een kapvergunning aanvragen voor bomen waarvan meer dan 20% van de kroon gesnoeid moet worden.

We verwachten het werk voor maart 2023 af te ronden.