WALHALLAb en gemeente Zutphen gaan definitief samenwerken

8-12-2021

Stichting WALHALLAb krijgt voor meerdere jaren een subsidie van de gemeente Zutphen.

Wethouder jeugd Annelies de Jonge: “WALHALLAb is een bijzondere plek voor jongeren in onze gemeente. WALHALLAb draagt bij aan het voorkomen van schooluitval en jeugdwerkloosheid en belangrijker nog, WALHALLAb daagt jongeren uit om het beste uit henzelf te halen. Met deze vierjarige subsidie kan Stichting WALHALLAb structureel een breed aanbod aan activiteiten voor jongeren blijven aanbieden en uitbouwen. Ik ben er trots op en blij mee dat wij samen werken met deze innovatieve organisatie.”

Voor alle jongeren

WALHALLAb is er voor alle jongeren; niet alleen voor jongeren die enige vorm van jeugdhulp of andersoortige ondersteuning nodig hebben, maar ook voor jongeren die graag met hun talenten aan de slag gaan. Jongeren krijgen bij WALHALLAb de ruimte en veiligheid om te ontdekken wie ze zijn en wat zij kunnen. 

Succesvolle samenwerking

Bestuurslid Stichting WALHALLAb, Reinier Snel: “We zijn trots op wat we samen hebben bereikt in Zutphen, op de prettige relatie met de gemeente en de duurzame samenwerking. We zijn vanzelfsprekend erg blij met de toekenning van subsidie voor meerdere jaren. Hierdoor kunnen wij nog nauwere banden aan gaan met andere lokale organisaties. Wij nodigen andere organisaties die met jongeren werken graag uit om met ons in gesprek te gaan. Zeker de organisaties die een mooi project ‘op de plank’ hebben liggen dat met jongeren uit te voeren is!”

Activiteiten sluiten aan bij doelen gemeente Zutphen

Door jongeren echt uit te dagen draagt WALHALLAb bij aan het versterken van het zelfvertrouwen en zelfoplossend vermogen van jongeren. Hiermee voorkomt WALHALLAb onnodig problematiseren en medicaliseren.

Wethouder Annelies de Jonge: “WALHALLAb is een écht vernieuwende organisatie op het gebied van jongerenwerk, jeugdzorg en onderwijs. De gemeente en WALHALLAb hebben dezelfde ambitie: we willen dat jongeren in Zutphen zich thuis voelen, gezien en erkend weten en zich ontwikkelen tot gezonde en zelfstandige jongeren die al hun talenten benutten.”