Digitale informatieavond: Hoe maken we onze binnenstad aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers?

7-12-2021

Afgelopen zomer is de gemeente Zutphen gestart met een onderzoek naar de toekomst van de binnenstad. Op woensdagavond 15 december praat de gemeente inwoners bij over het onderzoek via een digitale bijeenkomst. Ook kunnen deelnemers tijdens de avond vragen stellen via de chat en digitaal hun mening geven.

Wethouder Annelies de Jonge: “Onze binnenstad blijft zich ontwikkelen en dat is mooi om te zien! We doen dit onderzoek, zodat we goed kunnen inspringen en anticiperen op alle veranderingen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we inwoners goed betrekken en zij de kans krijgen om hun mening te geven. Want de binnenstad is voor ons allemaal een belangrijke plek.” 

Programma digitale informatieavond 15 december

Tijdens de digitale bijeenkomst geeft bureau BRO een presentatie over het onderzoek in Zutphen en algemene trends in het bezoek aan steden. Wethouder Annelies de Jonge legt tijdens de avond uit waarom de gemeente dit onderzoek doet. Om ervoor te zorgen dat deelnemers hun mening kunnen geven, worden er digitaal een aantal stellingen voorgelegd. Daarnaast kunnen deelnemers via de chat vragen stellen. De reacties neemt de gemeente mee in het vervolgonderzoek.

Toekomstvisie en plan van aanpak voor de binnenstad

De Zutphense binnenstad verandert van winkelgebied naar een gebied waar je wilt zijn voor ontmoeting, shoppen, ontspanning en om te wonen. De coronacrisis heeft de noodzaak vergroot om economische maatregelen te nemen in het kader van de veranderende binnenstad. Samen met Binnenstadsmanagement, ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners wil de gemeente daarom een gedragen toekomstvisie voor de binnenstad én een plan van aanpak ontwikkelen voor de functionele invulling van de Zutphense binnenstad. Het afgelopen half jaar zijn er al verschillende analyses gedaan en gesprekken gevoerd met ondernemers en vastgoedeigenaren. BRO begeleidt de gemeente hierin.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven? Stuur dan een e-mail naar info@zutphen.nl waarin u aangeeft dat u op de hoogte wil blijven over het onderzoek binnenstad.