Duidelijkheid over huur van gemeentegrond

2-06-2021

Het gebruik van gemeentegrond door inwoners van Warnsveld is in kaart gebracht. In deze gebieden huren 179 adressen gemeentegrond. Voor dit gebruik zijn er verschillende afspraken. Net als met het gebruik van snippergroen willen wij één lijn trekken, waarbij de voorwaarden bij verkoop of verhuur voor iedereen gelijk zijn.

Op verschillende plekken is openbaar groen onderdeel geworden van een tuin. Een deel hiervan wordt door inwoners gehuurd. De afspraken die door de jaren heen met gebruikers zijn gemaakt, verschillen. Als gemeente willen wij duidelijkheid geven over deze gebruikssituatie en hierover (nieuwe) afspraken maken. In sommige gevallen is het mogelijk dat inwoners, die op dit moment gebruikmaken van gemeentegrond, de grond kunnen kopen of opnieuw kunnen huren.

Gefaseerde aanpak

In 2019 heeft de gemeenteraad het besluit genomen dat we nieuwe afspraken maken over de verkoop en de verhuur van gemeentegrond. Sinds 2013 hebben wij in de Zuidwijken onze eerste ervaringen opgedaan. Nu kiezen wij voor een gefaseerde aanpak. Deze duurt tot en met 2023.

Inwoners die gemeentegrond huren, ontvangen binnenkort een brief waarin wij toelichten waarom wij nieuwe afspraken maken over de verkoop en de verhuur van gemeentegrond en wanneer wij de huidige huurovereenkomst opzeggen. Hierbij houden wij rekening met een wettelijke opzegtermijn.

Omdat het om 179 adressen gaat, schrijven wij daarna niet alle inwoners tegelijk aan, maar doen dit wijk voor wijk. In die brief staat wat de mogelijkheid is voor het betreffende perceel: koop of huur, en onder welke voorwaarden en tegen welke prijs dat kan. De volgende wijken of buurten kunnen een brief verwachten volgens de volgende planning:

2021

  • Juni of juli 2021: Overkamp (Warnsveld) en buurtschap De Warken.
  • Kwartaal 3e en 4e kwartaal: Welgelegen (Warnsveld).

2022

  • Kwartaal 1, 2 en 3: Scheperskamp (Warnsveld)
  • Kwartaal 4: dorp Warnsveld

2023

  • Kwartaal 1 en 2: dorp Warnsveld
  • Kwartaal 3: Leesten en De Stoven (Zutphen)

Inmiddels hebben alle huurders van een perceeltje grond in Warnsveld een brief ontvangen waarin zij hierover zijn geïnformeerd.

Antwoorden op veelgestelde vragen

Onderaan deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Vindt u het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op.

Voor vragen over het gebruik van een gehuurd perceeltje grond zijn telefonische spreekuren ingericht. De spreekuren zijn gepland op dinsdag 8, 15 en 22 juni van 13.00 tot 15.00 of van 18.30 tot 19.30. U kunt zich hiervoor aanmelden via huurgrondenwarnsveld@zutphen.nl o.v.v. spreekuur huur gemeentegrond. U kunt zich steeds tot twee dagen voor het betreffende spreekuur aanmelden, onder opgave van uw telefoonnummer en e-mailadres. U kunt daarbij tevens aangeven of u de voorkeur heeft voor een afspraak via beeldbellen of de telefoon. Bij de keuze voor beeldbellen ontvangt u vooraf een weblink naar de spreekuur via MSteams.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Welke prijzen hanteert de gemeente?

Verkoopprijs

  • Bij een oppervlak tot 150 m2 betaalt u €80 per m2 (prijs in 2021). De minimale transactiewaarde is €1000 per verkocht perceel.
  • Bij stroken groter dan 150 m2 is er geen sprake meer van een reststrook. Per geval wordt de grond getaxeerd door een onafhankelijk taxateur.

De grond wordt vrij op naam geleverd. Dit betekent dat de gemeente de bijkomende kosten, zoals notariskosten en kadasterkosten, voor haar rekening neemt. Omdat wij de bijkomende kosten betalen, is gekozen voor een minimale transactiewaarde.

Verhuurprijs

De verhuurprijs is 10% van de verkoopprijs, dus €8 per m². De minimale huurprijs per pereel bedraagt €100 per jaar.

Wij hanteren deze kosten op grond van het grondprijsbeleid en de grondprijsbrief.

De nieuwe huurprijs valt veel hoger uit dan wat ik nu betaal. Is dit een bezuinigingsmaatregel van de gemeente?

Nee, dit is geen bezuinigingsmaatregel. Als gemeente zijn wij namelijk wettelijk verplicht om grond voor een marktconforme prijs te verhuren of te verkopen. Het verhuren van grond voor een zeer lage of symbolische prijs is daarom niet meer toegestaan.

We vinden we het belangrijk dat alle inwoners dezelfde prijs betalen voor de grond.

De prijs die ik moet gaan betalen verschilt met wat ik nu betaal. Wat als ik dit niet kan betalen? Mag ik de grond dan niet meer gebruiken?

Wij zijn ons van bewust dat voor een aantal inwoners de nieuwe huurprijs een forse stijging is. Daarom bieden wij een huurprijs aan die in 3 jaar tijd geleidelijk wordt opgebouwd. Wanneer de nieuwe huurprijs hoger is dan uw huidige huurprijs, dan wordt de huurprijs in drie jaar tijd geleidelijk opgebouwd naar de nieuwe huurprijs. In het eerste jaar geldt dan een minimumprijs van €75 per jaar. Voor het tweede en derde jaar bedraagt de minimumprijs € 100 per jaar.

Wat gaat de gemeente met de grond doen als ik de gemeentegrond teruggeef?

Als de grond volledig is ontruimd, zorgen wij voor een nieuwe inrichting. De grond wordt dan weer onderdeel van de aanwezige groenstructuur of de grond wordt ingericht met een openbaar karakter. Afhankelijk van de grootte en de ligging van de betreffende grond zal gekozen worden voor gras, lage beplanting of een andere inrichting. Vanaf dat moment zullen wij de grond ook weer gaan onderhouden. Dat gebeurt op het kwaliteitsniveau zoals dat voor heel de gemeente is vastgelegd.