Een stapje extra, open brief aan de inwoners van Zutphen

17-11-2021

 

Beste inwoners,

Jaren geleden was er de slogan ‘Een beter milieu begint bij jezelf’. U kent ‘m vast nog wel. Ik moest er vrijdag even aan denken tijdens de persconferentie. Premier Rutte deed aan iedereen een dringende oproep, als ik me het goed herinner noemde hij het zelfs een hartenkreet. Hij legde ons een rijtje vragen voor: “Kan ík nog iets extra’s doen? Kan ík iets meer doen dan ik nu al doe? Welk stapje kan ík extra zetten?”

Er kunnen nog zoveel maatregelen worden bedacht, maar het begint bij onszelf en bij de keuzes die wij maken. Daar draait het de komende tijd echt om. Zelf goed kijken naar wat je méér, extra of beter kunt doen. Of wat je juist even moet laten. Niet afwachten wat er in een persconferentie wordt gezegd, niet met elkaar de randjes opzoeken van wat mag of de mazen opzoeken die nog niet zijn gedicht.

Laten we kiezen voor iets anders. Iets waar we zelf de hand in hebben. Laten we met elkaar juist een stapje méér zetten. Iets extra’s doen. Waar en hoe u maar kunt. Dus tóch dat clubje voorlopig even uitstellen. Nog geen knuffels geven aan elkaar. Echt thuisblijven als u niet fit bent, hoe jammer dat ook is. Iedereen kan op zijn of haar manier een steentje bijdragen. En met al die kleine steentjes maken we samen een grote vuist tegen corona.

Het kabinet zag zich genoodzaakt om weer flink op de noodrem te trappen. Met de enorm stijgende besmettingen zagen we het al wel een beetje aankomen. We hebben op dit moment in Zutphen het hoogste aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis. Daarmee kleurt de kaart nu donkerrood. Donkerrood is de aanduiding voor 'zeer ernstig'. En tegelijk is het voor iedereen ontzettend moeilijk om de schouders er weer onder te zetten. Maar het is nodig, voor onszelf, voor onze omgeving en voor alle medewerkers in de zorg.

Laten we met elkaar afspreken dat we samen een stapje extra zetten. Zodat we het corona een stapje moeilijker maken om zich te verspreiden. Met elkaar. Voor Zutphen. Ik reken graag op u!

Annemieke Vermeulen,
burgemeester van Zutphen

Burgemeester Annemieke Vermeulen