Eerste gespreksrondes formatieproces gemeente Zutphen

11-04-2022

De gesprekken voor het vormen van een nieuwe coalitie gaan een nieuwe fase in. Op woensdag 13 april geeft informateur André Putker een presentatie over de stappen die zijn gezet na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Zutphen. Op donderdag 14 april maakt GroenLinks bekend met welke politieke partijen verder onderhandeld wordt. Beide avonden zijn toegankelijk voor publiek en digitaal te volgen.

Woensdag 13 april – Tweede duidingsavond programmatische verkenning

Op woensdagavond 13 april is er een openbaar duidingsdebat. Informateur André Putker geeft dan een presentatie over de gesprekken die zijn gevoerd met de verschillende politieke partijen. In de eerste dagen na de verkiezingsuitslag heeft de informateur met alle partijen afzonderlijk gesproken. Vervolgens vond een inhoudelijke verkenning plaats tussen GroenLinks en alle partijen uit de Zutphense raad. In deze gesprekken stonden de partijprogramma’s centraal; welke thema’s zijn belangrijk en op welke punten liggen de verschillen en overeenkomsten. Inwoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom in de Burgerzaal om de presentatie bij te wonen, van 19.30 tot 21.00u. De avond is ook digitaal te volgen via de livestream.

Update 13 april, 21.00 uur

De onderhandelingen zijn in volle gang. Vanavond heeft de informateur in een openbare bijeenkomst verteld hoe de eerste ronde gesprekken met alle partijen is verlopen. De presentatie en een verslag van deze gesprekken kunt u hieronder downloaden:

Donderdag 14 april – Bekendmaking verdere onderhandelingen

Op donderdagavond 14 april wordt om 19.00 uur bekendgemaakt met welke partijen GroenLinks verder wil onderhandelen over het vormen van een coalitie. Dit zal een kort moment zijn zonder verdere presentaties. Deze bekendmaking is te volgen via de livestream.

Vanaf 19 april starten de vervolggesprekken met de mogelijke coalitiepartijen.