Formerende partijen gemeente Zutphen bereiken akkoord

23-05-2022

De formerende partijen GroenLinks, Burgerbelang, PvdA en D66 zijn eruit. De vier partijen hebben een coalitieakkoord gesloten met de titel ‘Natuurlijk betrokken, gelijk vooruit’. Daarnaast hebben zij overeenstemming bereikt over de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders. Alle vier de partijen leveren 1 wethouder. De partijen stellen voor om Eva Boswinkel (GroenLinks), Rick Verschure (Burgerbelang), Jasper Bloem (PvdA) en Sjoerd Wannet (D66) als wethouder te benoemen.

Deze pagina is bijgewerkt op 2 juni 2022.

Op 1 juni vindt de presentatie van het akkoord en de kandidaat-wethouders plaats, op 2 juni volgt de officiële benoeming van de wethouders. U kunt de bijeenkomsten vanaf 19.30 uur live volgen in de Burgerzaal of via een livestream. De livestreams kunt u ook later nog terugkijken.

Lees het Coalitieakkoord 2022-2026 dat 1 juni gepresenteerd is.

Zorgvuldig proces geeft vertrouwen voor de toekomst

Vanaf het begin af aan zijn de onderhandelingen onder leiding van formateur André Putker goed verlopen.

André Putker: “We wilden formeren langs de inhoud, dat vroeg om tijd en zorgvuldigheid. Dankzij de gesprekken die met alle partijen zijn gevoerd en de constructieve samenwerking aan de formatietafel hebben we alles binnen het door onszelf gestelde tijdschema kunnen afronden. Ik kijk met een goed gevoel terug op dit proces.”

Ook fractievoorzitter Martine Westerik van GroenLinks is blij met het resultaat: “De coalitiepartijen waarderen de inbreng en houding van alle partijen en betrokken specialisten enorm. De manier waarop wij tijdens de programmatische verkenning en werkbijeenkomst van informatie zijn voorzien, het gesprek met elkaar zijn aangegaan, geeft vertrouwen voor de samenwerking in de periode die voor ons ligt. Er ligt nu een mooi akkoord om de komende vier jaar samen mee aan de slag te gaan.”

Openbare bijeenkomsten: 1 juni presentatie, 2 juni benoeming

De vier politieke partijen gaan nu met het bereikte akkoord terug naar de eigen achterban. Woensdag 1 juni vindt een presentatie plaats over het coalitieakkoord en stellen de kandidaat-wethouders zich voor. Een dag later, op donderdag  2 juni, wordt de gemeenteraad tijdens een speciale vergadering gevraagd om de voorgedragen kandidaten tot wethouder te benoemen. Beide bijeenkomsten zijn openbaar en vanaf 19:30 uur in de Burgerzaal te volgen.

Van links naar rechts: Jasper Bloem, Eva Boswinkel, Sjoerd Wannet en Rick Verschure.

Voorlopige portefeuilleverdeling

In de eerste collegevergadering stelt het nieuwe college deze verdeling vast.

Burgemeester Annemieke Vermeulen

 • Bestuurlijke coördinatie en vernieuwing
 • Regionale samenwerking
 • Representatie en communicatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Personeelszaken

Eva Boswinkel (GroenLinks)

 • Financiën
 • Werk & Inkomen
 • Armoedebestrijding
 • Energietransitie
 • Welzijn & zorg
 • Wijkregie

Rick Verschure (Burgerbelang)

 • Economie & ondernemerschap
 • Binnenstad & toerisme
 • Sport & verenigingen
 • Grondstoffen
 • Vastgoed
 • Vergunningen

Jasper Bloem (PvdA)

 • Wonen & ruimtelijke ordening
 • Grondzaken
 • Jeugd & Onderwijs
 • Informatieveiligheid en privacy

Sjoerd Wannet (D66)

 • Cultuur & Erfgoed
 • Natuur & Klimaat
 • Verkeer & openbare ruimte
 • Vakonderwijs & arbeidsmarkt
 • Bedrijfsvoering & dienstverlening
 • Inwonersparticipatie