Gemeente Zutphen lanceert crisisfonds van vijf miljoen euro

13-10-2022

Eerder deze week maakte de gemeente Zutphen bekend dat ze meer gaat doen om de steeds grotere groep ‘nieuwe armen’ te helpen. Door 360 woningen te isoleren wordt een groep inwoners met een eigen woning en een sociaal minimum inkomen tot 150% geholpen het energieverbruik flink te verlagen. Tegelijk is bekend dat er nog veel meer nodig is. Zutphen zet nu een volgende stap om inwoners, ondernemers en organisaties te helpen tijdens deze energiecrisis.

De gemeente stelt voor aan de raad om een tijdelijke steunregeling op te zetten van €5.000.000 om te voorkomen dat steeds meer mensen in een armoedeval terecht komen. Met alle vervelende gevolgen die dat met zich meebrengt.

Nu ingrijpen om erger te voorkomen

Door nu te zorgen dat mensen de winter kunnen doorkomen, willen we voorkomen dat inwoners in steeds grotere problemen komen die langer duren en nog moeilijker op te lossen zijn. Namens het college vertelt wethouder Eva Boswinkel:

‘We willen dit samen doen met maatschappelijke partners, initiatieven in onze wijken, met fondsen, met kerken, met iedereen in Zutphen. Want deze financiële zorgen die steeds meer - ook werkende - inwoners uit hun slaap houden, zijn zorgen van ons allemaal. Niet alleen van ons als gemeente.

Vanaf 1 december willen we uit dit crisisfonds een pakket aan maatregelen betalen voor inwoners die het hard nodig hebben. Daarnaast maken we een plan om ook ondernemers en organisaties vanuit dit fonds steun te kunnen bieden. Uiteraard besluit de gemeenteraad hier eerst nog over. Zodra dat besluit er ligt, kunnen we ook echt meteen aan de slag.’

Crisisfonds

Dit fonds is onder andere bedoeld voor individuele noodhulp en het versterken van de sociale samenhang in de wijken. Onder individuele noodhulp valt bijvoorbeeld om samen met organisaties inwoners te helpen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. We willen graag ook in 2023 een energietoeslag uitkeren aan inwoners met een sociaal minimum inkomen tot 130%. Samen met organisaties en het onderwijs kijken we hoe we gezinnen kunnen ondersteunen met huishoudelijke producten of studiespullen. Vanuit de tweede pijler willen we onder andere inzetten op de wijkcentra, als plek waar maaltijden worden verzorgd, of waar inwoners comfortabel warm kunnen samenkomen.

Ondernemers en organisaties

Ook ondernemers en organisaties kloppen bij ons aan, voor hen zorgen de stijgende kosten ook voor steeds meer problemen. De komende maand wordt er gewerkt aan een plan zodat er ook voor hen, betaald vanuit dit fonds, steun beschikbaar komt.

Deze tijdelijke maatregel wordt betaald vanuit de Corona Reserve en vanuit de hogere Algemene Uitkering vanuit het Rijk.