Gemeente Zutphen wil vastgoed Hanzehof overnemen

16-12-2020

Theater De Hanzehof is een belangrijke voorziening voor Zutphen. De Stichting theater- en congrescentrum de Hanzehof heeft moeite met het beheer van het theatergebouw. Het college heeft daarom het principebesluit genomen om, onder duidelijke voorwaarden, het gebouw en de grond van het theater aan de Coehoornsingel over te nemen van de Stichting Hanzehof. Op deze manier kan de stichting zich volledig concentreren op de culturele bedrijfsvoering.

Wethouder Cultuur Mathijs ten Broeke: ‘Theater De Hanzehof heeft als basisvoorziening een belangrijke rol in de creatieve en culturele sector van Zutphen. Om het theatergebouw in goede conditie te houden, is gedegen beheer en onderhoud van het vastgoed noodzakelijk. Dit vraagt (te) veel van de Stichting Hanzehof. Om het theater te kunnen behouden voor de toekomst, is het college van plan om het vastgoed over te nemen van de stichting.’

Nulmeting

Voordat de gemeente overgaat tot eventuele overname wordt goed in kaart gebracht in welke staat het theater en de grond zich bevinden. De gemeente start hiervoor een zogenaamde nulmeting en heeft verschillende voorwaarden geformuleerd. Door de nulmeting krijgt de gemeente onder meer inzicht in de staat van onderhoud van het theater en welke investeringen noodzakelijk zijn. Ook kunnen op basis van deze meting nieuwe afspraken gemaakt worden met de Stichting Hanzehof over bijvoorbeeld de jaarlijkse subsidie, huur en verhuur.

Toekomst Hanzehof

De gemeente heeft extern advies ingewonnen over het toekomstbestendig maken van Theater De Hanzehof. Het advies was duidelijk: neem het vastgoed over en daarmee de verantwoordelijkheid over het beheer en onderhoud, ook als voorwaarde voor gesprekken met andere culturele investeerders. Het college neemt dit advies ter harte met het genomen principebesluit. Het streven is om over de plannen voor de zomer 2021 een besluit te nemen om zo in de tweede helft van 2021 het vastgoed formeel te kunnen overdragen.

Vernieuwing en samenwerking

De gemeente Zutphen en de Stichting Hanzehof trekken al een paar jaar samen op. Daarbij zetten beide partijen in op vernieuwing, verbreding van de podiumfunctie, het betrekken van nieuwe doelgroepen, de verbetering van de bedrijfsvoering en samenwerking met andere partijen, zoals schouwburg Lochem, Graafschap bibliotheken en de Muzehof.