Hetty Zandberg ontvangt Koninklijke Onderscheiding

29-08-2022

Op zaterdag 27 augustus is Hetty Zandberg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Annemieke Vermeulen heeft haar tijdens een barbecue ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van buurtvereniging HoVoBo in Warnsveld toegesproken en haar de bijbehorende versierselen opgespeld. Hetty ontving de onderscheiding vanwege haar jarenlange bijzondere verdiensten voor de samenleving. Haar inzet en mededogen voor anderen heeft geresulteerd in een indrukwekkende lijst van vrijwilligersactiviteiten.

Fotocollage van de uitreiking van de onderscheiding aan mevrouw Zandberg

Zorgcentrum Den Bouw

Hetty Zandberg is al 36 jaar vrijwilligster bij Zorgcentrum Den Bouw, waar ze de handwerkactiviteiten van de bewoners begeleidt. Ze zorgt voor voldoende materialen, is iedere donderdag aanwezig bij het handwerken en zorgt voor mooie verkoopcijfers van de gemaakte kunstwerkjes tijdens de jaarlijkse wintermarkt. Daarnaast was zij tijdens de coronaperiode actief in de triagepost van het zorgcentrum. Als redactielid werkt ze mee aan de krant ‘de Korenhalm’ die in Den Bouw onder de inwoners wordt verspreid.

Buurtvereniging HoVoBo

Hetty is ook al 35 jaar bestuurslid van buurtvereniging HoVoBo (Hofweg, Vordensebinnenweg, Bonendaal) in Warnsveld. Ze komt veel bij mensen thuis, weet al het lief en leed en brengt kaartjes en bloemen bij bijzondere gelegenheden. Ze organiseert het uitje voor senioren en begeleidt het jaarlijkse klootschieten voor de buurt.

Burgemeester Annemieke Vermeulen vroeg zich dan ook hardop af of Hetty nog wel eens thuis is en ze bedankte het gezin dat zoveel mensen Hetty mogen ‘lenen’. Met het opspelden van de versierselen werd het officieel bekrachtigd: Hetty Zandberg mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen!