Zaterdag 18 maart: Inloopdag resultaten MeeDenk dagen De Hoven Noord

10-03-2023

Op zaterdag 18 maart is iedereen van 10.00 uur tot 15.00 uur van harte welkom in het gebouw van de Duivenvereniging in de Hoven (Lijnbaanstraat 3) om de opbrengsten van de MeeDenk dagen zelf te bekijken.

Inwoners praten en denken over de toekomst van de Hoven Noord

Tijdens de goed bezochte MeeDenk dagen eind januari hebben ruim 300 mensen meegedacht over de toekomst van de Hoven Noord. Inwoners en belangstellenden konden ideeën en wensen aandragen, sterke en minder sterke kanten van dit gebied benoemen evenals kansen.

Opbrengsten MeeDenk dagen samengevat in een boekje

Stedenbouwkundig bureau (BügelHajema) heeft de afgelopen weken alle reacties verzameld en gebundeld in een boekje en koppelt de resultaten op zaterdag 18 maart terug aan inwoners en andere geïnteresseerden. Ook zijn er  verschillende inkijkexemplaren van het boekje te bekijken.

BügelHajema adviseurs ontwikkelt in opdracht van de gemeente Zutphen het Masterplan voor de Hoven Noord. Dit is een plan op hoofdlijnen voor de ontwikkelingen in het gebied, zoals ruimte voor nieuwbouw, het bijeenbrengen van de glastuinbouw en ruimte voor agrariërs, recreatie en natuur. Hierna vervolgen zij met het stedenbouwkundig plan en het inrichtingsplan openbare ruimte.

Denk 18 maart weer verder mee!  

Geïnteresseerden kunnen op zaterdag 18 maart alle verzamelde wensen en ideeën inzien én hier reactie op geven. Wat valt bijvoorbeeld op aan de opbrengst en welke suggesties zijn er nog?

Wethouder Jasper Bloem: ‘Het was tijdens de MeeDenk dagen mooi om te zien hoe groot de belangstelling is om mee te denken over de toekomst van de Hoven Noord. Zo kunnen we de inrichting van de Hoven Noord goed afstemmen op de wensen en behoeften die er zijn. Kom daarom ook vooral 18 maart om opnieuw je mening te geven, want die telt!’

Wat gebeurt er na 18 maart met deze reacties?  

BügelHajema adviseurs is ondertussen gestart om het concept Masterplan te maken. In juni dit jaar zullen er opnieuw themasessies en inloopmomenten voor organisaties en bewoners om mee te denken over deze fase. 

Via de website www.dehovennoord.nl kunt u het boekje bekijken vanaf zondag 19 maart, op de hoogte blijven van het actuele nieuws en u inschrijven voor de nieuwsbrief. Of volg de Facebook pagina van de Hoven Noord voor het laatste nieuws.