Inwoners steunen met Bonnen van Waarde 71 sociale projecten

31-05-2023

Alle huishoudens in Zutphen en Warnsveld hebben in april van de gemeente Zutphen een Bon van Waarde met een waarde van €12,50 in hun brievenbus ontvangen. Met de unieke code op de bon konden de inwoners deze €12,50 doneren aan een sociaal project in Warnsveld en Zutphen. In totaal zijn ruim 10.000 bonnen ingeleverd, waarmee 71 projecten financieel gesteund zijn.

De Bonnen van Waarde zijn een onderdeel van het project Zutphense Zetjes. Dit project heeft als doel om de saamhorigheid tussen inwoners te vergroten, en inwoners concrete handvatten te bieden om iets te betekenen voor stad, dorp en medemens. Er hadden zich 71 sociale projecten aangemeld, en zij hebben allen geld ontvangen via de Bonnen van Waarde.

Wethouder Eva Boswinkel: “Voor en door inwoners dus. We doen het echt samen met elkaar hier. En er hebben zich ook nieuwe vrijwilligers gemeld bij een aantal projecten. Precies wat er nodig is om samen Zutphen en Warnsveld fijn te houden.”

Feiten en successen

Zutphense Zetjes en de Bonnen van Waarde zijn een initiatief van gemeente Zutphen, Mede in Zutphen en diverse maatschappelijke organisaties. Zutphense Zetjes is onderdeel van het tijdelijke crisisfonds dat de gemeenteraad heeft ingesteld om Zutphen en Warnsveld te ondersteunen in deze tijd van hoge energierekeningen en inflatie.

Een paar feiten over de bonnen op een rijtje:

  • Er hebben zich 71 sociale projecten aangemeld
  • Ieder van de 71 projecten heeft Bonnen van Waarde ontvangen van inwoners
  • In totaal zijn er 10.359  Bonnen van Waarde ingeleverd via de website
  • 158 mensen leverden hun Bon van Waarde in via een fysiek inleverpunt
  • 59 mensen kookten een bordje extra en ontvingen daar een tegoedbon van €10 voor.

De ingeleverde Bonnen van Waarde maken echt verschil. Het betekent bijvoorbeeld dat het Dagelijks Bestaan kan doorgaan met wekelijks soep maken en rondbrengen voor iedereen die dat wil, dat een aantal voetbalclubs meer voor hun wijk kunnen doen, en dat ouderen en gezinnen met minder te besteden een week op vakantie kunnen.