Matige bodemkwaliteit bij drie speeltuinen in Zutphen

26-03-2021

De provincie Gelderland heeft de bodemkwaliteit van 20 speeltuinen in Zutphen onderzocht. 17 speeltuinen hebben een goede bodemkwaliteit. Bij 3 speeltuinen is een matige bodemkwaliteit aangetroffen: het loodgehalte in de bodem is daar licht verhoogd boven de advieswaarden. Het gaat om de speeltuinen aan de Brugstraat, de Molenstraat en de Hoveniersweg.

Waarom is lood ongezond?

Lood heeft bij jonge kinderen (ongeveer 0-7 jaar) een nadelig effect op de ontwikkeling van de hersenen. Kinderen krijgen lood uit de bodem vooral binnen via hand-mond contact tijdens het spelen. Gelukkig zijn de gezondheidsrisico’s klein bij deze drie speeltuinen:

  • de concentraties lood zijn slechts licht verhoogd,
  • op de plekken waar het meest gespeeld wordt, ligt schoon speelzand en
  • de overige grond is met gras bedekt. Kinderen komen dus niet gauw in aanraking met de grond.

Advies van de GGD

De gemeente heeft advies gevraagd aan de GGD. De GGD geeft aan dat er geen reden is tot bezorgdheid. De gemeente hoeft niet direct iets te doen bij de drie speeltuinen. Als de speeltuinen op een later moment worden vernieuwd, is het advies om dan wél de grond af te graven en te vervangen voor schone grond. Wij nemen dit mee in onze planning.

Adviezen voor inwoners

De GGD geeft de volgende adviezen om te voorkomen dat (jonge) kinderen te veel lood binnenkrijgen:

  • Spelen uw kinderen buiten? Laat ze dan goed hun handen wassen na het spelen. Dat is altijd een goed idee, want ook ander straatvuil kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
  • Heeft u een moestuin? Dan is het verstandig om de groenten extra goed te wassen. Was ook zelf uw handen nadat u hebt getuinierd.
  • Doe schoenen binnen uit of veeg ze goed schoon voor het naar binnen gaan.
  • Stofzuig en dweil regelmatig, vooral als er grond naar binnen is gelopen.

Vervolgonderzoek

In Zutphen zit op meer plekken lood in grond. Dat komt doordat Zutphen een oude stad is, waar vroeger al veel fabrieken en bedrijven stonden. Uit het onderzoek van de provincie blijkt dat verhoogde loodconcentraties vooral voorkomen in oude kernen. De gemeente gaat daarom vervolgonderzoek doen naar alle speeltuinen in de oude kernen van onze gemeente (centrum, de Hoven en oude kern Warnsveld). Dit gaat om ongeveer 10 tot 15 speeltuinen.