Meldpunt voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire

25-01-2021

Bent u vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst in de problemen gekomen? U kunt bij ons terecht voor advies & hulp, bijvoorbeeld bij geldzorgen. We hebben een meldpunt geopend waar u terecht kunt: knelpunt@zutphen.nl.

Waarom dit meldpunt?

Gezinnen die door de toeslagenaffaire in de problemen zijn geraakt, kunnen rekenen op hulp van de gemeente. Ook zal de Belastingdienst gedupeerde gezinnen wijzen op de mogelijkheid dat u voor aanvullende hulp bij de gemeente terecht kunt. Volgens een grove inschatting van de Belastingdienst zijn ruim 22 gezinnen gedupeerd in de gemeente Zutphen. De Belastingdienst mag vanwege de wet op de privacy niet zeggen om welke gezinnen het gaat.

De Belastingdienst heeft een compensatieregeling voor de getroffen gezinnen, maar de inschatting is dat dit niet altijd voldoende is. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Om te voorkomen dat de problemen steeds groter worden, wil de gemeente zo snel mogelijk met deze mensen in contact komen.

Bent u één van de gedupeerden? Kom dan met ons in contact via knelpunt@zutphen.nl.