Nieuw Grondstoffenplan Zutphen: let op wijzigingen

26-12-2022

Het nieuwe Grondstoffenplan is door de gemeenteraad vastgesteld. Wethouder Rick Verschure:

“Goed nieuws voor de gemeente Zutphen. Ons oude Grondstoffenplan was aan vervanging toe. Grondstoffen worden steeds schaarser en als gemeente moeten we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk afval kunnen hergebruiken als grondstof. Samen met inwoners willen we schone grondstofstromen gaan verzamelen en laten verwerken. Op deze manier kunnen we allemaal ons steentje bijdragen om het milieu minder te belasten.”

Gaat er nu al iets veranderen?

Ja, de frequentie van het legen van de grijze container (restafval) gaat naar 1 keer per 4 weken. Kijk daarom uw inzameldagen 2023 goed na in de app van Circulus of de afvalkalender op www.circulus.nl.

De inzameldagen voor oud papier zijn ook gewijzigd. In een aantal wijken is ook de ophaalmethode voor papier gewijzigd. De inwoners voor wie dit geldt, krijgen een brief. De container moet dan andersom aan de weg gezet worden vanwege de nieuwe elektrische zijladers met robotarm.

Pilot omgekeerd inzamelen

Een ander onderdeel van het Grondstoffenplan is de pilot (proefproject) ‘omgekeerd inzamelen’. Omgekeerd inzamelen betekent kortgezegd dat inwoners hun restafval zelf moeten wegbrengen naar een ondergrondse container, en dat plastic, GFE en papier wel worden opgehaald. Om hiermee te oefenen, gaan we starten met een pilot.

We willen de pilot in minimaal 3 wijken/buurten doen, om zoveel mogelijk te kunnen leren over het inzamelen van grondstoffen. Zodra wij meer weten, gaan wij op zoek naar wijken en buurten die mee willen doen aan de pilots. Houd onze website daarvoor in de gaten!

Groente, fruit en etensresten

We gaan ook starten met de uitrol van GFE-containers/zuilen. GFE staat voor Groente Fruit en Etensresten. Op dit moment verdwijnt deze grondstofstroom nog bij het restafval en dat is jammer. Vooral bij hoogbouw en in de binnenstad gaan we voorzieningen plaatsen om GFE apart in te zamelen. Hiervoor willen we graag in contact komen met inwoners die dit omarmen en een rol willen spelen in deze ontwikkeling. Ook hiervoor gaan wij binnenkort oproepen plaatsen.

Zwarte kratje

Het zwarte kratje gaat in de loop van de tijd het straatbeeld van de gemeente Zutphen verlaten. Ook dit is vastgesteld in het nieuwe Grondstoffenplan. Vanaf dan moeten inwoners zelf hun glas wegbrengen. Dit kan bij de meeste supermarkten.