Nieuw ontwerp voor kruispunt Deventerweg/Van der Capellenlaan

28-06-2021

Voor het kruispunt Deventerweg, Industrieweg en Van der Capellenlaan is een ontwerp gemaakt om het kruispunt verkeersveiliger te maken. Dit ontwerp wordt in het najaar gerealiseerd. Het kruispunt is één van de meest onveilige kruispunten van Gelderland. Het ontwerp is aan 2 klankbordgroepen in de wijk gepresenteerd en positief ontvangen. Vandaag ontvangen omwonenden een flyer met het ontwerp in de brievenbus. Het ontwerp is te zien op www.zutphen.nl/vandercapellenlaan.

Het kruispunt Deventerweg, Industrieweg en Van der Capellenlaan staat bekend als een gevaarlijk kruispunt. De huidige inrichting ervan leidt regelmatig tot verkeersonveilige situaties. Door de huidige verkeerslichten moet verkeer soms onnodig lang wachten. Er wordt regelmatig door rood gereden met levensgevaarlijke situaties tot gevolg. Tegelijk hebben inwoners van de Van der Capellenlaan al jarenlang de wens dat hun straat ingericht wordt als een woonstraat. Sinds de aanleg van de nieuwe rondweg N348 in 2012 wordt deze straat niet meer als doorgaande weg beschouwd.

Aansluiten op herinrichting Deventerweg

De werkzaamheden voor dit kruispunt willen we direct aan laten sluiten op het project 'Herinrichting Deventerweg', die nu wordt uitgevoerd. De gevolgen van de coronaperiode zijn ook in de wegenbouw merkbaar. Levertijden van materialen zijn langer. Grond- en materiaalprijzen stijgen. Daarom kiest gemeente Zutphen om nu de aanpak van het kruispunt het deel dat eraan grenst te versnellen. Zo kunnen we binnen het gereserveerde budget blijven. Voor het huidige ontwerp hebben wij nu financiële dekking en bestuurlijke goedkeuring. Door onvoorziene gebeurtenissen kunnen de kosten nog wel hoger uitvallen, waardoor het ontwerp niet kan worden uitgevoerd of het ontwerp moet worden aangepast.

Voorlopig definitief ontwerp van het kruispunt

In maart 2020 heeft verkeerskundig adviesbureau BonoTraffics een voorstel gedaan om het kruispunt Deventerweg, Industrieweg en Van der Capellenlaan verkeersveiliger te maken. Deze oplossing is verder uitgewerkt tot een ontwerp. Politie en verschillende specialisten van gemeente Zutphen op het gebied van civiele techniek, groen, verkeer en landschap hebben het ontwerp beoordeeld. Hun advies is verwerkt in het ontwerp.

Het voorstel van het ontwerp en de uitwerking ervan zijn beide aan de klankbordgroepen van aan- en omwonenden uit de Deventerweg en de Van der Capellenlaan gepresenteerd. Deze zijn door beide partijen positief ontvangen. Wij blijven hen betrekken bij verdere uitwerking en uitvoering van het ontwerp. Inwoners kunnen per mail reageren via info@zutphen.nl o.v.v. kruispunt Van der Capellenlaan.