Noodkap voor 5 esdoorns op Boompjeswal

12-11-2020

Op vrijdag 13 november worden de kronen van 5 esdoorns in het park aan de Boompjeswal gekapt. De situatie onder en rondom de bomen is niet meer veilig. Bij een boominspectie met een hoogwerker zijn ernstige aantastingen in de bovenste delen geconstateerd. Takken kunnen daardoor afbreken. Vooral onder slechte weersomstandigheden. De stammen blijven (voorlopig) staan, omdat hier veel holtes in zitten waar vogels en kleine zoogdieren er hun verblijfplaats in hebben.

De 5 esdoorns langs het wandelpad worden al jaren extra gecontroleerd, omdat zij al lange tijd in een slechte conditie verkeren. Deze week werd bij een controle ontdekt dat de kronen zo slecht zijn dat ze af kunnen breken. Vooral onder slechte weersomstandigheden. Dit zorgt voor een gevaarlijke situatie voor omwonenden en gebruikers van het park. Het college van burgemeester en wethouders wil geen enkel risico nemen. Daarom heeft zij afgelopen woensdag een noodkapvergunning verleend.

Wethouder Annelies de Jonge: “Veiligheid staat voorop. We willen voorkomen dat er ongevallen plaatsvinden door vallende takken of kroondelen. Daarom hebben we besloten om de bomen zo snel mogelijk veilig te stellen. De Bomenstichting hebben we hierover geïnformeerd. Zij begrijpt de acties die wij moeten ondernemen.”  

Het kappen van de esdoorns

Donderdag 12 november vinden de voorbereidingen voor de kap plaats. Vrijdag 13 november worden de kroondelen, de zware takken die gevaar opleveren, afgezaagd. De stammen blijven staan. Die leveren geen gevaar op.

Omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Hierboven ziet u 4 van de 5 bomen, en beelden die tijdens de inspectie van bovenaf zijn genomen.

De kale stammen blijven (voorlopig) staan

De Boompjeswal is een zeer gewaardeerd park, voor zowel mens als dier. We weten dat er in de bomen veel vogels en kleine zoogdieren leven. Daarom kiezen we er voor om de stammen te laten staan. De stammen zitten vol holen, die gebruikt of bewoond worden door vogels en kleine zoogdieren. De stammen vormen geen gevaar. Als de kronen eraf zijn gezaagd, vangen de stammen weinig wind en is dus de kans op omvallen klein. Natuurlijk blijven we de stammen controleren. Als er een vermoeden is dat de stammen in de loop van de tijd toch een gevaar gaan opleveren, worden zij alsnog omgezaagd.

Herplant met klimaatbestendige soorten

In de winter worden bomen herplant op de Boompjeswal, zolang de grond vorstvrij is. We kiezen voor verschillende klimaatbestendige soorten. Biodiversiteit is een belangrijk uitgangspunt. We zoeken naar soorten die voor vlinders en bijen aantrekkelijk zijn.

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden.

Wat betekent een noodkap?

Bij een noodkap geldt een speciale vergunningsprocedure. Wanneer wij dit proces inzetten, kunnen wij als gemeente direct handelen, omdat de situatie om de bomen onveilig is. Bij de aanvraag van de vergunning wordt de periode, waarin inwoners bezwaar kunnen maken, overgeslagen. Wel kan er achteraf bezwaar gemaakt worden tegen de procedure. Met dit bezwaar kan de kap niet tegen worden gehouden.

Normaal gesproken kiezen we liever niet voor een noodkapprocedure, maar proberen vooraf zo goed mogelijk in te schatten hoe lang we bomen nog veilig kunnen behouden. Soms verslechtert de conditie van de bomen zo snel, dat we niet anders kunnen dan een noodkapprocedure opstarten. Ons beleid is erop gericht om bomen zo lang mogelijk in stand te houden. Maar als het niet langer verantwoord is, kiezen we voor vervangen van de bomen door duurzame soorten.

Waarom is gekozen voor een noodkap en geen normale kap-procedure?

In 2015 zijn door het afbreken van een tak van een kastanjeboom aan de Rijkenhage mensen gewond geraakt. Dit incident heeft geleid tot een rechtszaak. De uitspraak van deze rechtszaak zorgt er voor dat we nog voorzichtiger omgaan met bomen die ziek of in slechte conditie zijn. Het besluit is genomen, omdat we nu weten wat de risico’s van deze bomen zijn, die op een plek staan die druk bezocht wordt. De gemeente is als eigenaar eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de openbare ruimte. Het college van burgemeester en wethouders wil daarom voor deze drukbezochte plek geen enkel risico nemen.

Moeten de andere bomen in het park ook gekapt worden?

Nee, dit zijn nu de enige 5 bomen die gekapt worden. We houden wel alle bomen goed in de gaten. Elk jaar worden de bomen gecontroleerd. We kijken daarbij goed naar wat de oude bomen nodig hebben. We proberen hiermee een noodkap te voorkomen. Bij oude bomen is dat wel lastig. Door hun leeftijd en bij een aantal daarvan hebben we al flink terug moeten snoeien. De veiligheid van aanwonenden en parkbezoekers staat voorop. Als het niet anders kan, grijpen we in en verwijderen we boomkronen of zelfs de hele boom. We planten altijd nieuwe bomen terug

Kunnen de stammen opnieuw uitlopen?

Ja, waarschijnlijk komen er weer jonge takjes op de stam, de bomen zijn namelijk niet dood. Wel zien we elk najaar grote zwammen op de stam. De zwammen zijn een teken dat de stammen aangetast zijn. We laten de stammen voorlopig staan, omdat de holtes in de bomen nestgelegenheid bieden voor vogels en kleine zoogdieren. Als de stammen over een tijdje ook een gevaar gaan opleveren voor de parkbezoekers, worden de stammen verwijderd.

Worden er volwassen bomen herplant?

Nee, er worden jonge bomen herplant. Wel is de lengte van deze jonge bomen groter dan dat we normaal gesproken aanplanten, want de Boompjeswal is een bijzondere plek. We planten geen volwassen bomen terug, omdat de kans klein is dat een volwassen boom goed gaat groeien. Bovendien kost het heel veel geld om hele grote bomen te planten. Jonge bomen hebben veel groeikracht en groeien dus sneller. Wij kiezen daarom vooral voor jongere bomen met een lange levensduur, die gezond groot kunnen worden. Uiteindelijk net zo groot en monumentaal als de bomen die we kappen.

Wij maken een plan voor welke boomsoorten herplant gaan worden. Hierbij betrekken we aanwonenden, want we realiseren ons dat deze noodkap ook veel invloed heeft op hun uitzicht.

Wat gebeurt met de weggezaagde takken en kroondelen?

Hele grote takken worden verplaatst naar een andere natuurplek binnen onze gemeente. De takken worden als het ware teruggegeven aan de natuur. Flora en fauna kunnen dan weer genieten van deze takken, maar dan op een andere plek.

Is de vogelwerkgroep betrokken?

De Vogelwerkgroep is geïnformeerd over de noodkap. De Vogelwerkgroep heeft ons laten weten dat een bosuil in het gebied een vaste roest(slaap) en broedplaats heeft. Roesten betekent het slapen in een groep door vogels of vleermuizen. Veel dieren hebben hiervoor een vaste roestplaats, waar soortgenoten bij elkaar komen.

Leden van de vogelwerkgroep worden betrokken bij de aanpak van de snoei. Ter plekke wordt bekeken hoe deze verblijfplaats zo goed mogelijk behouden kan blijven. De kap valt niet samen met het broedseizoen. De legperiode van een bosuil is soms al in februari, meestal in maart.