Noodkap en snoeien van kastanjes en iepen

3-08-2021

Enkele paardenkastanjes en iepen in onze gemeente zijn er slecht aan toe. Zij hebben honingzwam, kastanjebloedingsziekte, iepenziekte of bliksemschade. Wij kappen of snoeien de bomen: voor uw veiligheid, of om de verspreiding van ziekte te voorkomen. Voor de bomen die gekapt moeten worden, is een noodkapvergunning verleend.

Natuurlijk letten we op (kleine) dieren in de boom tijdens de werkzaamheden. Dit najaar planten we op de meeste locaties (meer) nieuwe bomen terug.

Badhuisweg / Vispoortstraat

De paardenkastanjes aan de Badhuisweg/Vispoortstraat zijn er slecht aan toe. Een paar hebben honingzwam en dat is voor de boom niet goed. Vrijdag 30 juli zijn 2 paardenkastanjes gekapt (noodkap). In de week van 2 augustus worden nog 2 bomen gekapt en wordt 1 boom flink gesnoeid.

Gerstenkamp

Aan de Gerstenkamp hebben 2 paardenkastanjes de kastanjebloedingsziekte. Eén van deze bomen heeft de ziekte op alle takken; deze boom kappen we (noodkap). De andere wordt flink gesnoeid. De werkzaamheden vinden plaats in de week van 2 augustus.

Bergkampweg

De paardenkastanje aan de Bergkampweg heeft bliksemschade. We nemen daarom de takken en de kroon in. Deze werkzaamheden vinden plaats in de week van 2 augustus.

Kozakkenlaan

Op donderdag 5 augustus worden 3 iepen aan de Kozakkenweg in Warnsveld gekapt. Bij de bomen is de iepenziekte vastgesteld. Om verspreiding van deze ziekte te voorkomen, is het belangrijk de bomen zo snel mogelijk te kappen (noodkap).

In het verleden zijn aan de Kozakkenweg al extra bomen geplaatst, omdat we verwachtten dat de iepen op termijn ziek zouden worden. Na het kappen plaatsen we daarom geen nieuwe bomen.

De Bomenstichting is geïnformeerd over de noodkap. De stichting begrijpt de acties die wij moeten ondernemen. Ook omwonenden zijn geïnformeerd.

Wat betekent een noodkap?

Bij een noodkap geldt een speciale vergunningsprocedure. Dit proces zetten wij als gemeente direct in wanneer de situatie om één of meerdere bomen onveilig is. Of als bomen een besmettelijke ziekte hebben en we de verspreiding van deze ziekte willen voorkomen. 

Bij de aanvraag van de vergunning wordt de periode, waarin inwoners bezwaar kunnen maken, overgeslagen. Wel kan er achteraf bezwaar gemaakt worden tegen de procedure. Met dit bezwaar kan de kap niet tegen worden gehouden.

Normaal gesproken kiezen we liever niet voor een noodkapprocedure, maar proberen we vooraf zo goed mogelijk in te schatten hoe lang we bomen nog veilig kunnen behouden. Soms verslechtert de conditie van de bomen zo snel, of is een ziekte zo besmettelijk, dat we niet anders kunnen dan een noodkapprocedure opstarten. Ons beleid is erop gericht om bomen zo lang mogelijk in stand te houden. Maar als het niet langer verantwoord is, kiezen we voor vervangen van de bomen door duurzame soorten.