Noodkap Martinetsingel

2-07-2021

De bomen aan de Martinetsingel zijn deze week gesnoeid. Tijdens deze werkzaamheden is op donderdag 1 juli bij één van de bomen een zware beschadiging door de honingzwam (paddenstoelensoort) ontdekt. De boom is verder onderzocht. Hierbij zijn veel beschadigingen ontdekt, zoals dode takken en diepe rotte plekken. Er is meteen besloten dat een noodkap nodig was. Dit houdt in dat we de zware takken van de boom afzagen voor de veiligheid van weggebruikers.Tegen een noodkap kan geen bezwaar gemaakt worden.

Oorzaak

De boom is in het jaar 1900 aangeplant. Door de jaren heen is er rond de boom van alles gebeurd. Zo is er een voetpad onder de boom aangelegd. Ook zijn er verschillende werkzaamheden aan de weg en onder de boom geweest. De boom heeft hier duidelijk op gereageerd en is minder gezond geworden. Eerder hebben we zware takken afgezaagd om zijn leven te verlengen. Dat is uiteindelijk 15 jaar gelukt. Helaas is de situatie nu niet meer houdbaar vanwege de veiligheid van de omgeving.

In het najaar 2021, maar uiterlijk voorjaar 2022 gaan wij nieuwe bomen aanplanten om zo weer een groen Martinetsingel te verkrijgen.

De Bomenstichting is geïnformeerd over de noodkap.

Wat betekent een noodkap?

Bij een noodkap geldt een speciale vergunningsprocedure. Dit proces zetten wij als gemeente direct in wanneer de situatie om één of meerdere bomen onveilig is. Bij de aanvraag van de vergunning wordt de periode, waarin inwoners bezwaar kunnen maken, overgeslagen. Wel kan er achteraf bezwaar gemaakt worden tegen de procedure. Met dit bezwaar kan de kap niet tegen worden gehouden.

Normaal gesproken kiezen we liever niet voor een noodkapprocedure, maar proberen we vooraf zo goed mogelijk in te schatten hoe lang we bomen nog veilig kunnen behouden. Soms verslechtert de conditie van de bomen zo snel, dat we niet anders kunnen dan een noodkapprocedure opstarten. Ons beleid is erop gericht om bomen zo lang mogelijk in stand te houden. Maar als het niet langer verantwoord is, kiezen we voor vervangen van de bomen door duurzame soorten.

Zijn de andere bomen in de straat ook aangetast?

Er is nog één boom van het zelfde plantjaar. Deze boom zit ook in de jaarlijkse controle en heeft ook oudheid kwaaltjes. De situatie rondom deze boom is op dit moment veilig. We houden deze boom wel goed in de gaten. Elk jaar worden de bomen gecontroleerd. We kijken daarbij goed naar wat de oude bomen nodig hebben. We proberen hiermee een noodkap te voorkomen. Bij oude bomen is dat wel lastig. Door hun leeftijd en bij een aantal daarvan hebben we al flink terug moeten snoeien. De veiligheid van aanwonenden en parkbezoekers staat voorop. Als het niet anders kan, grijpen we in en verwijderen we boomkronen of zelfs de hele boom. We planten altijd nieuwe bomen terug.

Wonen er vogels of andere dieren in de esdoorn?

Veel kleine zoogdieren of vogels verblijven in een boom. Ter plekke wordt bekeken hoe deze verblijfplaats zo goed mogelijk behouden kan blijven. Specialisten van onze organisatie worden betrokken bij de aanpak van de snoei.