Onderzoek bodemkwaliteit speeltuinen oude kernen afgerond

21-07-2021

Het onderzoek naar de bodemkwaliteit van de speeltuinen in de oude kernen van de gemeente Zutphen is afgerond. Van de 15 onderzochte speeltuinen hebben 11 een goede bodemkwaliteit. Bij 4 speeltuinen is een matige bodemkwaliteit aangetroffen: het loodgehalte in de bodem is daar licht verhoogd boven de advieswaarden. De GGD geeft aan dat er geen reden is tot bezorgdheid. Wel is het advies om goed handen te wassen na het buitenspelen.

Locaties

In de volgende speeltuinen in Zutphen is licht verhoogd loodgehalte aangetroffen:

 • Speeltuin ter hoogte van Buitensingel 71
 • Natuurspeeltuin Praebsterkamp
 • Hugo de Grootplantsoen
 • Grasveld ter hoogte van Vijfmorgenstraat 80

Waarom is lood ongezond?

Lood heeft bij jonge kinderen (ongeveer 0-7 jaar) een nadelig effect op de ontwikkeling van de hersenen. Kinderen krijgen lood uit de bodem vooral binnen via hand-mond contact tijdens het spelen. Gelukkig zijn de gezondheidsrisico’s klein bij de vier speeltuinen:

 • de concentraties lood zijn slechts licht verhoogd,
 • op de plekken waar het meest gespeeld wordt, ligt schoon speelzand en
 • de overige grond is met gras of tegels bedekt. Kinderen komen dus niet gauw in aanraking met de grond.

Advies van de GGD

De gemeente heeft advies gevraagd aan de GGD. Volgens de GGD is er geen reden tot bezorgdheid. De gemeente hoeft niet direct iets te doen bij de vier speeltuinen met matige bodemkwaliteit. Als de speeltuinen op een later moment worden vernieuwd, is het advies om dan wél de grond af te graven en te vervangen voor schone grond. Wij nemen dit mee in onze planning.

Adviezen voor inwoners

De GGD geeft de volgende adviezen om te voorkomen dat (jonge) kinderen te veel lood binnenkrijgen:

 • Spelen uw kinderen buiten? Laat ze dan goed hun handen wassen na het spelen. Dat is altijd een goed idee, want ook ander straatvuil kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
 • Heeft u een moestuin? Dan is het verstandig om de groenten extra goed te wassen. Was ook zelf uw handen nadat u hebt getuinierd.
 • Doe schoenen binnen uit of veeg ze goed schoon voor het naar binnen gaan.
 • Stofzuig en dweil regelmatig, vooral als er grond naar binnen is gelopen.

Waarom dit onderzoek?

De provincie Gelderland heeft in 2020 de bodemkwaliteit van 20 speeltuinen in Zutphen onderzocht. Uit dat onderzoek bleek dat 17 speeltuinen een goede bodemkwaliteit hebben. Bij 3 speeltuinen is een matige bodemkwaliteit aangetroffen: er was sprake van een licht verhoogd loodgehalte. Uit het onderzoek van de provincie blijkt dat verhoogde loodconcentraties vooral voorkomen in oude kernen (de vooroorlogse wijken). De gemeente heeft daarom vervolgonderzoek laten doen naar alle speeltuinen in de oude kernen van onze gemeente: het centrum, de Hoven en oude kern Warnsveld.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over lood? Kijk dan op de website van de GGD: www.ggdleefomgeving.nl/schadelijke-stoffen/lood