Bijzondere kansen op bedrijventerrein Zutphen: plannen voor duurzame waterstoffabriek en slim energienetwerk op De Mars

3-06-2022

Bedrijventerrein De Mars biedt kansen om zichzelf te voorzien van duurzame energie. Zo zijn er plannen voor een duurzame waterstoffabriek, een slim energienetwerk (Smart Energy Hub) en mogelijkheden voor een (rest)warmtenet. Burgemeester Annemieke Vermeulen en wethouder Eva Boswinkel van de gemeente Zutphen gingen samen met gedeputeerde Jan van der Meer van de provincie Gelderland op werkbezoek bij het metaalbewerkingsbedrijf Aurubis Netherlands BV. Tijdens het bezoek bespraken zij de plannen voor de beoogde waterstoffabriek en de mogelijkheden voor de provincie om de kansen voor duurzame energie te versterken.

Krachten bundelen om te zorgen voor een duurzaam energienetwerk

Tijdens het werkbezoek spraken Aurubis, waterstof-coöperatie GldH2, de gemeente Zutphen en de provincie Gelderland over de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken en te gebruiken op bedrijventerrein De Mars. Ook kregen burgemeester Annemieke Vermeulen, Wethouder Eva Boswinkel en gedeputeerde Jan van der Meer een rondleiding, onder andere langs de locatie waar de duurzame waterstoffabriek gebouwd zou kunnen worden.

Wethouder Eva Boswinkel: “Dit soort werkbezoeken zijn erg waardevol, omdat we op deze manier onze krachten bundelen. We hebben in de gemeente Zutphen relatief veel mogelijkheden voor de opwek en het gebruik van duurzame energie. Daar mogen we blij mee zijn en we moeten daar vooral gebruik van maken. Als we nu goede keuzes maken en initiatiefnemers slim en in samenhang ondersteunen, dan hebben we over een paar jaar al een energiesysteem in Zutphen dat sterk bijdraagt aan minder broeikasgassen, schone lucht en duurzame energie voor inwoners en bedrijven.”

Groene waterstoffabriek en slim energienetwerk voor de toekomst

Waterstof-coöperatie GldH2 heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een duurzame waterstoffabriek in Zutphen. Het blijkt haalbaar om groene (duurzame) waterstof te produceren, mede omdat Aurubis met eigen opslagtanks al waterstof verbruikt en de bijbehorende ervaring en vergunningen heeft. De provincie heeft vorige week de omgevingsvergunning gepubliceerd voor de productie van groene waterstof op De Mars in Zutphen. Dat is een belangrijke mijlpaal voor de realisatie van een groene waterstoffabriek. De waterstoffabriek kan een deel van het bedrijventerrein voorzien van duurzame energie en bijdragen aan duurzame mobiliteit, zoals vrachtwagens of bussen die op waterstof rijden. In de toekomst kan de waterstoffabriek ook andere initiatieven voorzien van waterstof.

Er zijn nog meer duurzame plannen voor het bedrijventerrein. Zo maakt de gemeente samen met partners, zoals Firan en ondernemers een aantal scenario’s voor een slim energienetwerk op De Mars. Bedrijven die zijn aangesloten op een slim energienetwerk, maken zoveel mogelijk gebruik van duurzame energie die in de buurt van het bedrijventerrein wordt opgewekt. Denk bijvoorbeeld aan lokale windenergie, zonne-energie of de restwarmte van bedrijven. De ontwikkeling van een groene waterstoffabriek en een slim energienetwerk draagt bij aan de ambitie van de gemeente Zutphen om een energieneutrale gemeente te worden.