Politiek bestuurlijke veranderingen op koers in Zutphen

17-07-2023

Sinds 1 februari 2023 is Wimar Jaeger, aangesteld door commissaris van de Koning John Berends, als waarnemend burgemeester in Zutphen. Vanuit die benoeming kreeg hij de opdracht mee zich vooral te richten op de politiek bestuurlijke verhoudingen en de integriteit binnen de gemeente Zutphen.

Inmiddels heeft de burgemeester een plan van aanpak opgesteld en gedeeld met de gemeenteraad. Met dit plan wil Jaeger samen met de gemeenteraad een aantal veranderingen doorvoeren om Zutphen voldoende ‘toekomstproof’ te maken. Afgelopen week rapporteerde Jaeger over zijn eerste bevindingen aan de commissaris en zijn chef Kabinet.

Vier hoofdthema’s

  1. Verbeteringen in het besluitvormingsproces van de gemeenteraad. “Soms lijkt het erop dat we niet helemaal duidelijk hebben wie waar over gaat. De gemeenteraad was al begonnen met het verbeteren van de afspraken wie waar binnen de gemeente voor verantwoordelijk is. Ik help graag om de uitwerking van het besluitvormingsproces binnen de gemeente te versnellen,” aldus Jaeger.
  2. Zutphen in de toekomst. Jaeger ziet dat er veel plannen en ambities binnen de gemeente leven en dat daar ook hard aan gewerkt wordt: “Ik vraag aandacht voor de stip op de Zutphense horizon, waar staan we met elkaar in 2050? Zijn we ons goed aan het voorbereiden op problemen die we aan zien komen? Stroomt de IJssel over 30 jaar nog vol, hoeveel van onze inwoners zijn tegen die tijd met pensioen? En als we daar invloed op willen hebben wat doen we er nu dan aan?”
  3. Politiek bestuurlijke veranderingen. “Het is goed dat we samen kijken naar de cultuur in het stadsbestuur. Hoe werken we samen? Welke houding en welk gedrag past daarbij? Zijn er patronen in ons denken en doen die misschien wel tegen ons werken? Om tot die verandering te komen, is er ook veel individuele aandacht nodig voor het bestuur van de gemeente.”
  4. Doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Jaeger: “Dat gaat over afspraken hoe we samenwerken en ook over de organisatie structuur. Die doorontwikkeling is in volle gang en mijn plan van aanpak sluit daarbij aan. Zo kan de gemeentelijke organisatie met vertrouwen de toekomst in”.

Tot slot stelt Jaeger:

“Het effect van het plan van aanpak moet zijn dat inwoners en ondernemers merken dat bij de gemeente de zaken goed georganiseerd zijn. Daarom stort ik mij er met hart en ziel in. Ik zeg altijd maar zo hoe de cake gebakken wordt is minder interessant dan hoe die smaakt!”

Commissaris van de Koning John Berends laat weten: "Waarnemend burgemeester Wimar Jaeger heeft zijn inzichten en plan van aanpak met mij gedeeld en ik heb vertrouwen in deze lijn die door hem is ingezet."