Programmabegroting Zutphen: structureel sluitend met iets extra’s

23-09-2021

Het college van B&W presenteert, na jaren van bezuinigen, nu opnieuw een structureel sluitende programmabegroting aan de gemeenteraad. De begroting is structureel sluitend, dus structurele lasten worden gedekt uit structurele baten. Er is weer beperkte financiële ruimte om te investeren en achterstallige zaken op te pakken. De keuze van de gemeenteraad om weer in mobiliteit te investeren en knelpunten op te pakken is hier een belangrijk voorbeeld van.

De komende jaren wordt de Algemene Reserve verder versterkt. Dit in combinatie met een structureel sluitende begroting maakt dat de financiële balans weer terug is in de gemeente Zutphen.

Gepaste trots

Wethouder van financiën Eva Boswinkel: “Ik ben blij dat we deze programmabegroting aan de gemeenteraad kunnen voorleggen. Voor iedereen in onze gemeente zijn het echt pittige jaren geweest. Met bezuiniging op bezuiniging. Het is ons nu toch gelukt om die balans te vinden en zelfs iets van vlees op de botten te kweken. Dat was een enorme klus die eigenlijk nooit af is.
Maar het past wel om nu een heel groot compliment te geven aan iedereen die hier zo hard aan gewerkt heeft. Er is ook echt een omslag geweest in het denken en handelen op een aantal beleidsvelden. We kunnen met deze begroting weer hard aan de slag om verder te bouwen aan een sterk en inclusief Zutphen!”

Meer informatie

De stukken over de programmabegroting vindt u op de website van de raad. De gemeenteraad gaat op diverse avonden in gesprek over de programmabegroting:

  • 30 september: forumbijeenkomst waarbij het college van burgemeester en wethouders een toelichting geeft op de begroting. Raads- en forumleden kunnen vragen stellen.
  • 7 oktober: technisch vragenuur. Raads- en forumleden kunnen vragen stellen aan een aantal medewerkers van de gemeente.
  • 25 oktober: Forum. Dit Forum biedt gelegenheid voor de politiek-inhoudelijke inbreng van de fracties. Het is ook het moment om eventuele plannen voor moties en amendementen in te brengen.
  • 8 november: besluitvorming door de gemeenteraad.