Structuurbeeld Klein Vaticaan

22-12-2020

Drie particuliere organisaties hadden plannen voor vernieuwing van het gebied rondom de Sint Janskerk. Vernieuwing is nodig omdat er leegstand is in het gebied, waardoor het gebied ook achteruit gaat. Daarnaast wil de gemeente de buurt verduurzamen. De organisaties en de gemeente werken daarom sinds 2015 intensiever samen om het gebied te verbeteren. Niet ieder voor zich, maar samen. Zodat de kwaliteit van het hele gebied beter wordt. De drie organisaties zijn: parochie HH Twaalf Apostelen, Woningstichting Ons Huis voor het Elisabeth en de Stichting ter Ondersteuning van de Vrije Scholen in Zutphen en omstreken.

Stand van zaken tot nu toe

De gemeente en de drie organisaties hebben elkaar geholpen de verschillende projecten voor te bereiden en een Structuurbeeld voor de toekomst op te stellen. Ze zijn meerdere keren met bewoners(groepen) in gesprek geweest over de verschillende plannen en hebben hen gevraagd naar belangrijke uitgangspunten voor het structuurbeeld.

Het Structuurbeeld is nu klaar. Het beschrijft de bestaande kwaliteiten van het gebied, maar ook hoe de kwaliteit verbeterd kan worden. Welke voorwaarden daarvoor gelden en hoe het gebied duurzamer ontwikkeld kan worden. Sommige plannen zijn al uitgevoerd, andere volgen nog. In het Structuurbeeld staan de voorwaarden die voor deze plannen gelden.

We zijn benieuwd naar uw mening. U kunt het plan, en een toelichting daarop, bekijken op de pagina Klein Vaticaan. U kunt daar ook een reactie op het plan geven. Dit kan tot en met 3 februari 2021.