Tijdelijke ondersteuning voor woonlasten bij inkomensterugval door Corona

24-03-2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de beleidsregel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) vastgesteld. TONK is een tijdelijke regeling voor huishoudens in de gemeente Zutphen waarvan het inkomen door de coronamaatregelen gedaald is en die daardoor de noodzakelijke woonlasten niet meer kunnen voldoen.

Wethouder Laura Werger: ‘Corona heeft impact op zoveel facetten van het leven en de noodzakelijke kosten zoals huur en hypotheek lopen gewoon door. Met deze tijdelijke ondersteuning willen wij inwoners helpen om het hoofd financieel enigszins boven water te houden. De gemeente helpt graag.’

Woonlasten

TONK is een financiële tegemoetkoming in de woonlasten voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. De TONK-regeling is er bijvoorbeeld voor werknemers die door de coronamaatregelen hun baan verliezen en geen recht meer hebben op een uitkering. Of voor zelfstandigen die door de coronamaatregelen hun opdrachten verliezen.

Geen terugvordering

Goed om te weten: door de manier waarop TONK is ingericht, leidt het niet tot eventuele terugvorderingen door tussentijdse wijzigingen of later ontvangen middelen als huurtoeslag of belastingteruggave. En doordat TONK onbelast is, leidt TONK ook niet tot een hoger fiscaal inkomen, waardoor er ook geen gevolgen zijn voor toeslagen die door de Belastingdienst worden verstrekt. Alleen als een aanvrager bewust onjuiste of onvolledige informatie heeft aangeleverd, wordt TONK teruggevorderd. De gemeente controleert hier op.

De gemeente helpt graag

Naast de TONK zijn er ook andere regelingen. Lees hier welke hulp wij nog meer bieden: www.zutphen.nl/coronavirus/tonk En op deze pagina vindt u al onze corona-informatie handig bij elkaar: www.zutphen.nl/coronavirus.

Aanvragen of meer weten?

Op de website van de gemeente Zutphen vindt u meer informatie en de voorwaarden van de TONK-regeling. Het aanvraagformulier is vanaf 26 maart beschikbaar op onze website. Ga daarvoor naar: www.zutphen.nl/coronavirus/tonk.Tot 1 augustus 2021 kunt u een aanvraag indienen.