Eerste uitkomsten lokaal haalbaarheidsonderzoek opwek zon en wind bekend

10-02-2021

De gemeente Zutphen is in januari 2021 gestart met een lokaal haalbaarheidsonderzoek voor het opwekken van zon- en windenergie. Hierin is aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het opwekken van zon- en windenergie in Zutphense zoekgebieden van de Concept RES. Inmiddels zijn de eerste uitkomsten van dit onderzoek bekend. De gemeente ziet naar aanleiding van de resultaten weinig mogelijkheden voor het opwekken van windenergie in de onderzochte zoekgebieden. Wel lijken er mogelijkheden voor de opwek van zon in een aantal zoekgebieden.

Eerste uitkomsten lokaal haalbaarheidsonderzoek

Onze gemeente is in januari 2021 gestart met een lokaal haalbaarheidsonderzoek. In dit onderzoek is aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het opwekken van zon- en windenergie in Zutphense zoekgebieden van de Concept RES. Het gaat dan om:

  • Zoekgebied 5 voor zon en wind: Zutphens Broekgebied ook wel Vierakkerselaak
  • Zoekgebied 6 voor wind: Lochemseweg in het bosgebied
  • Zoekgebied voor zon: Overmarsch in De Hoven

De uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek zijn op dinsdag 9 februari met het college van Burgemeester en Wethouders besproken, hieronder leest u de conclusies:

  • Naar aanleiding van de eerste uitkomsten van het lokale haalbaarheidsonderzoek (op basis van de huidige situatie) vinden wij zoekgebied 5 Zutphens Broekgebied niet geschikt voor de opwek van windenergie.
  • Zoekgebied 6 Lochemseweg in het bosgebied biedt vanuit milieutechnische aspecten ruimte voor het opwekken van windenergie. Deze ruimte voor windenergie bevindt zich echter binnen het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Het opwekken van windenergie is binnen het GNN alleen mogelijk onder de voorwaarden dat er reële alternatieven ontbreken, de kernkwaliteiten van het GNN niet significant worden aangetast en het oppervlak daarnaast gecompenseerd wordt.
  • Voor de opwek van zonne-energie lijken er wel mogelijkheden in zoekgebied 5 en het gebied Overmarsch in de hoven.

Tijdens de digitale bijeenkomst 11 februari krijgen belangstellenden meer informatie over wat dit betekent en kunnen zij vragen stellen.

Wethouder Harry Matser: “We zijn blij dat er duidelijke conclusies uit dit onderzoek naar voren komen. De (door het Rijk opgelegde) planning naar de RES 1.0 is namelijk krap, waardoor wij in korte tijd aanvullende stappen hebben genomen. De uitkomsten van het lokaal haalbaarheidsonderzoek geven meer duidelijkheid voor onze inwoners en de gemeente. Daarnaast zorgen we er op deze manier voor dat inwoners worden betrokken, vóórdat eventuele initiatiefnemers van windmolens zich melden bij de gemeente. Dat vind ik erg belangrijk."

Digitale bijeenkomsten op 11, 16 en 17 februari

Aanstaande donderdag (11 februari) organiseert de gemeente een digitale informatiebijeenkomst waarin de uitkomsten van het lokaal haalbaarheidsonderzoek uitgebreider worden gepresenteerd. Inwoners kunnen dan ook vragen stellen via een chat. De digitale bijeenkomst is tussen 19.30 uur en 21.00 uur te volgen via de volgende link: https://us02web.zoom.us/j/82886346439 Vooraf aanmelden is niet nodig.

Op dinsdag 16 en woensdag 17 februari organiseert de gemeente daarnaast een aantal digitale gesprekken met inwoners. De gemeente gaat dan verder in gesprek met inwoners over duurzame opwek en manieren waarop inwoners graag betrokken willen worden. Veel inwoners hebben namelijk aangegeven dat zij over dit onderwerp willen meedenken.  Ook op dinsdag 16 en woensdag 17 februari wordt er stilgestaan bij (de uitkomsten van) het haalbaarheidsonderzoek. Via de algemene pagina over de Regionale Energiestrategie kunnen inwoners zich aanmelden.

Regionale Energiestrategie en Zutphen

De gemeente Zutphen werkt in de Cleantech regio samen aan de Regionale Energie Strategie (RES). De regio heeft de opdracht om zoekgebieden aan te wijzen waar grootschalig zon en wind kan worden opgewekt tot 2030 en uiteindelijk 2050. In het voorjaar van 2020 is de conceptversie van de RES gepresenteerd met gebieden waar mogelijk grootschalig zonne- en wind energie kan worden opgewekt. In de komende periode wordt het zogenaamde bod van de regio doorgerekend. Daarnaast maakt de regio een verdiepingsslag op ruimtelijke kenmerken van het landschap, het opwekpotentieel en de infrastructuur per zoekgebied. Dat moet leiden tot de RES 1.0 waarin de regio de zoekgebieden ordent en een regionale zonne-strategie uitwerkt. De uitkomsten uit het lokaal haalbaarheidsonderzoek worden meegenomen in het verdere proces naar de RES 1.0.