In januari start grootschalige vervanging bomen Harenbergweg

12-11-2020

De komende jaren worden op een aantal plekken in Zutphen bomenrijen vervangen. In januari 2021 starten we op de Harenbergweg met de kap van 64 bomen. Deze bomen zijn ziek of in een zeer slechte conditie. Voor deze bomen is geen kans op herstel. Oorzaak voor de problemen zijn ziektes, slechte grond of te kleine groeiplaatsen en het veranderend klimaat. Uiteraard planten we nieuwe bomen terug. Op de Harenbergweg zelfs 138 van diverse soorten. Daarbij is het uitgangspunt: de goede boom op de goede plek!

Eerste kap: bomenrij Harenbergweg

In januari 2021 starten we op de Harenbergweg met de kap van 64 bomen. Het gaat vooral om esdoorns, die in slechte conditie verkeren. Dit komt vooral door de kwaliteit van de grond waar de bomen in staan. We hebben een bodemonderzoek laten doen. Daar is uitgekomen dat op ongeveer 60 cm diepte een ondoordringbare laag voor boomwortels ligt. In die bodem ontbreekt het aan voedingsstoffen. Dit is niet eenvoudig te verbeteren door bemesting of grondverbetering. De kans op herstel van de bomen is klein. Deze vervanging loopt vooruit op het nieuwe bomenbeleid.

De bomenrij aan de Harenbergweg

Wanneer is de kap en aanplanting op Harenbergweg?

Vanaf 13 januari starten we met het verwijderen van de 64 bomen. Na de kap worden de nieuwe, jonge bomen aangeplant. Dit gebeurt direct in het winterseizoen, zolang de grond vorstvrij is. Natuurlijk wordt het probleem van de bodemkwaliteit dan ook aangepakt en de grond bij de bomen bemest.
Tijdens de werkzaamheden blijft de Harenbergweg bereikbaar voor doorgaand verkeer. Indien nodig zullen er verkeersregelaars aanwezig zijn.

Het straatbeeld Harenberg verandert

De bomen staan niet meer op 1 lijn langs de weg, maar komen op plekken te staan waar meer ruimte is. De bomen krijgen meer ruimte voor groei. Zowel onder als boven de grond. Voor extra ruimte onder de grond wordt de stoep op een aantal plaatsen verkleind of verwijderd.

De bomen verschillen ook in grootte en manier van bloeien. Door het hele jaar bloeit wel een boom- of plantensoort en in de herfst ontstaat een prachtig kleurenpalet.

Digitaal vragenuur voor buurtbewoners

De buurtbewoners van de Zuidwijken zijn per brief geïnformeerd over de bomenkap en nieuwe aanplant. Er wordt een speciaal digitaal vragenuurtje gehouden op 19 november van 19.00 tot 20.00 uur, omdat we een inloopbijeenkomst helaas niet kunnen organiseren door de Covid-19 maatregelen.

Wilt u het vragenuur op 19 november bijwonen? Dat kan via https://overleg.zutphen.nl/harenbergweg. U hoeft zich hiervoor niet apart aan te melden. Aan het begin van het vragenuur zal de moderator van het gesprek uitleg geven over hoe de vragen gesteld kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via telefoonnummer 14 0575 of stuur en mail info@zutphen.nl. Op de website van Bomenstichting Zutphen kunt u ook meer informatie lezen.

Meer bomen komen ervoor terug

Op de Harenbergweg komen 138 nieuwe bomen, bestaande uit 18 verschillende soorten. Deze soorten zijn beter geschikt  voor de grondsoort in deze straat en zijn klimaat-bestendig. We kiezen voor soorten die geliefd zijn bij bijen en vlinders. Door verschillende soorten aan te planten voorkomen we dat grote hoeveelheden bomen of planten in de toekomst uitvallen door ziektes en plagen.

De rode punten geven aan waar nieuwe bomen komen.

Welke andere bomenrijen worden in toekomst vervangen?

De komende jaren gaan nog meer bomenrijen of -lanen vervangen worden, zoals de essen aan de Ida Gerhardsingel, de esdoorns aan de Martinetsingel, de esdoorns aan de Rozengracht en een aantal essen aan de Kerkhofweg en langs het Leestensepad. Ook daar worden veel bomen terug geplant. 

Veel nieuwe bomen voor een prettig leefklimaat

We planten bijna twee keer zoveel bomen terug aan de Harenbergweg, omdat we bomen erg belangrijk vinden. Bomen zorgen voor zuurstof, vangen fijnstof en zorgen dus voor een schone lucht. Ze bieden voedsel en een verblijfplaats voor dieren. Daarnaast bieden de bomen schaduw en nemen water op. Hiermee zijn ze belangrijk voor een prettig leefklimaat. Ook zorgen ze voor een mooie uitstraling van de wijk.

De juiste boom op de juiste plek

Voordat we nieuwe soorten bomen of planten kiezen, vindt eerst grondonderzoek plaats. Dan kunnen we bepalen welke soorten geschikt zijn voor een bepaald gebied. Daarbij moeten we ook rekening houden met de kabels en leidingen in de grond.

We proberen integraal te werken. Dat betekent dat we bij eventuele herinrichting van een straat gelijk kijken naar de gezondheid van de bomen en de mogelijkheid om het regenwater in de plantvakken te laten lopen.

Bij de soortenkeuze zoeken we naar boomsoorten die een meerwaarde hebben voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Die helpen ons namelijk ook weer bij het bestrijden van plaagdieren zoals de eikenprocessierups. We kiezen niet meer voor 1 soort, maar passen het liefst minimaal 3 soorten toe. De Bomenstichting helpt ons om de goede soorten bomen te kiezen die toekomst- en klimaatbestendig zijn.