Vervanging openbare verlichting binnenstad

8-07-2021

Tot en met oktober vervangen we de openbare verlichting in een aantal winkelstraten in de binnenstad. Hierbij worden de oude kabels en de armaturen (het deel waar de lamp in zit) vervangen. De werkzaamheden vinden plaats volgens het Masterplan licht Binnenstad, dat in 2016 is opgesteld.

Op de Houtmarkt en Zaadmarkt komen dezelfde lichtmasten en armaturen die ook op de Groenmarkt en in de Pelikaanstraat staan.

Voorbeeld van nieuwe verlichting, overdag
Voorbeeld van nieuwe verlichting, avond

Planning

We starten in de week van 12 juli op de Houtmarkt en de Zaadmarkt. Hier worden masten met armaturen vervangen en de armaturen aan de gevels.

Van 2 tot en met 13 augustus zijn er geen werkzaamheden.

Vanaf 16 augustus wordt gewerkt in de Beukerstraat. Begin september starten we in de Korte Beukerstraat en de Korte Hofstraat. Daarna volgen nog de Sprongstraat, Turfstraat, Naadzak, Droge Napsteeg en de Schupstoel. We eindigen in de Jacob Damsingel, in de week van 4 oktober.

Enige overlast is mogelijk

Sommige armaturen zitten aan een gevel vast. Door de werkzaamheden kan enige schade ontstaan aan de gevel. De schade wordt op een later moment hersteld.

Tijdens de werkzaamheden kunnen woningen of winkels tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. Ook kunnen aanwonenden enige tijd last hebben van de werkzaamheden. Wij vragen hier begrip voor.

Duurzame verlichting

De nieuwe armaturen hebben duurzame LED verlichting. De LED zorgt voor beter licht op straat. Ook vragen deze lampen minder onderhoud en besparen we 30 tot 50% energie.

Een ander voordeel van LED is dat er minder lichthinder is. De oude verlichting is ‘strooilicht’. Dit betekent dat de hele omgeving verlicht wordt. LED verlichting kunnen we meer sturen. Zo zorgen we ervoor dat alleen het gedeelte van de straat dat verlicht moet worden, verlicht wordt. Ook kunnen we instellen hoeveel licht de lamp moet geven. Bij evenementen kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat het licht langer fel brandt.

Masterplan licht Binnenstad

De vervanging van de verlichting in de binnenstad is onderdeel van het masterplan ‘Natuurlijk licht’ in de binnenstad van Zutphen. Met dit plan willen we natuurlijk licht in de binnenstad creëren. Bij de ontwikkeling van het lichtplan zijn de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie, inwoners en gebruikers van het centrum betrokken.