Gezonde jeugd, gezonde toekomst: Zutphen wordt JOGG-gemeente

12-07-2023

De gemeente Zutphen wil een gezonde gemeente zijn, waar kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde leefomgeving. En waar een gezonde leefstijl steeds meer vanzelfsprekend wordt.

Om dit te bereiken gaat de gemeente per 1 september 2023 werken volgens de JOGG-aanpak. De JOGG-aanpak is een methode om de leefomgeving waarin kinderen opgroeien, blijvend gezonder te maken. Het gaat daarbij om de hele leefomgeving; thuis, buurt, school, vrije tijd, sport, werk en media. Daarin is aandacht voor gezonde voeding, voldoende beweging, ontspanning en slaap. De activiteiten worden gezamenlijk ontwikkeld en uitgevoerd met organisaties in de gemeente Zutphen.

Op 12 juli ondertekenen wethouders Jasper Bloem en Rick Verschure hiervoor namens de gemeente de overeenkomst met de landelijke JOGG-organisatie.

“We werken eraan dat alle kinderen in onze gemeente kansrijk en gezond opgroeien en de JOGG-aanpak draagt daar aan bij.”

Wethouder Jasper Bloem

Vanaf 1 september zal de buurtsportcoach gezondheid van Actief Zutphen het voortouw nemen. Hij zal lokale organisaties benaderen om samen een Plan van Aanpak voor onze gemeente te maken.

"De JOGG aanpak past goed bij de rol van Actief Zutphen in het stimuleren van sport, bewegen en ontmoeten.”

Wethouder Rick Verschure