Hulp aanbieden

Veel inwoners willen hulp bieden en hebben zich aangemeld als vrijwilliger. Daar zijn wij erg blij mee. Op dit moment zijn er geen nieuwe vrijwilligers nodig. Zodra er extra hulp nodig is, doen wij een oproep via onze website en social media.