Herinrichting Deventerweg

We gaan de Deventerweg opnieuw inrichten. Het gaat om het deel tussen de Van der Capellenlaan en de rotonde bij de Coehoornsingel. Na de aanleg van de rondweg N348 in 2012 en de herinrichting van de Van der Capellenlaan in 2014 voldoet de Deventerweg niet aan de huidige verkeerseisen.

Sinds 2017 dachten omwonenden en buurtbewoners mee over hoe de Deventerweg er uit moet komen te zien.

Wat wordt er anders?

  • De Deventerweg wordt een laan vol groen. Aan beide kanten komen een dubbele rij bomen.
  • Fietsers krijgen een vrij liggend fietspad tussen de bomen.
  • De snelheid van het autoverkeer gaat omlaag en de weg wordt veiliger voor fietsers.
  • Voetgangers kunnen straks op twee verhoogde zebrapaden veiliger oversteken.
  • Er worden 6 elektrische laadpalen geplaatst zodat in totaal 12 voertuigen tegelijk kunnen opladen.
  • Het riool wordt vervangen op enkele plekken en nutsbedrijven gaan kabels verleggen.

Bekijk het definitief ontwerp voor de Deventerweg

Werkzaamheden aan de hoofdrijbaan

De hoofdrijbaan wordt vanaf 10 mei afgesloten voor het doorgaande verkeer. De afsluiting is vanaf de Canadezenbrug tot aan de kruising met de Van der Capellenlaan. De kruising met de verkeerslichten bij de Van der Capellenlaan blijft wel toegankelijk.

De gehele rijbaan wordt opgebroken en opnieuw ingericht. Direct na de bouwvak worden ook de bomen aangeplant in het gedeelte dat op dat moment afgerond is.

De aan te planten bomen zijn hierop voorbereid. Het voordeel is dat er hierdoor niet opnieuw in de berm hoeft te worden gegraven en eind dit jaar ook de bermen groen zijn.

 Omleiding Deventerweg vanaf 11 mei tot en met januari 2022

Het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid. Dit wordt met een omleidingsroute aangegeven. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruik maken van de Deventerweg. De werkzaamheden zijn afgestemd met de hulpdiensten en busmaatschappij Arriva.

Op de afbeelding hieronder ziet u de omleidingsroute.

Omleidingsroute Deventerweg

Openbaar vervoer

De 3 bushaltes aan de Deventerweg zijn buiten gebruik. Voor de halte die nu vlakbij de verkeerslichten staat, komt tijdelijk een bushalte tegenover de bushalte ten noorden van de kruising met Van der Capellenlaan.

Reizigers kunnen ook gebruik maken van de bushaltes aan de Coehoornsingel. De bussen worden omgeleid via de Overwelving. Daarom gaat de verzinkbare paal op de Overwelving omlaag tot en met januari 2022.

Let op! Gelijktijdig ook een omleiding voor werkzaamheden N348: Eefde - A1: kruising Jodendijk – Scheuterdijk

Provincie Gelderland legt een nieuwe parallelweg aan tussen de Scheuterdijk en de Zutphenseweg in Eefde. Deze werkzaamheden duren tot half september. Meer informatie kunt u vinden op de website van de provincie.

Vondst granaat tijdens werkzaamheden

Op woensdag 16 juni is een granaat gevonden tijdens de werkzaamheden aan de Deventerweg. In eerste instantie werd gedacht dat het om een rookgranaat ging. Uit nader onderzoek blijkt dat het gaat om een 25 ponds brisantgranaat, die nog volledig intact was. Een rookgranaat en een brisantgranaat lijken erg op elkaar. De granaat is woensdagmiddag 16 juni direct verwijderd.

In overleg met aannemer NTP is besloten dat nu de mangaten en de aan te leggen wadi worden uitgegraven met ondersteuning van medewerkers met een OCE-certificaat (Opsporen Conventionele Explosieven). Zij zijn deskundig in het herkennen en omgaan met niet gesprongen explosieven. Voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden wordt een plan van aanpak opgesteld. Op korte termijn worden de werkzaamheden voor de herinrichting Deventerweg hervat.

Het komt nog steeds regelmatig voor dat op bouwplaatsen in Nederland explosieven uit de Tweede Wereldoorlog worden gevonden. Zolang deze onaangetast in de grond liggen, vormt het geen direct gevaar voor het wonen en leven in die omgeving. Wanneer een explosief wordt gevonden, wordt deze altijd door specialisten verwijderd.

Granaat uit de Tweede Wereldoorlog

Tussen de bestaande bomen zijn mangaten aangetroffen. Dit zijn ondiepe kuilen waarin de (vooral jonge) Duitsers zich ingroeven om weerstand te bieden aan de oprukkende Canadezen. Veel mangaten zijn na de oorlog afgedekt met puin, zoals glas, dakpannen en huisraad.

Het is de eerste keer op dit project dat er een intacte granaat is aangetroffen.

Foto van de gevonden granaat
De gevonden granaat en informatie over het type granaat

Werkzaamheden in 10 fasen

Op 25 januari zijn we gestart met de werkzaamheden. Het plantsoen halverwege de Deventerweg is ingericht voor opslag van materiaal en het plaatsen van bouwketen. Bij de parkeerplaats aan de Brandts Buijsstraat is een materialendepot ingericht. Deze is bedoeld om tijdelijk bestratingsmateriaal op te slaan.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer NTP uit Enschede. Dit gebeurt in 10 fasen. De verschillende fasen overlappen elkaar voor een deel. Dat komt omdat er oude waaltjes opgebroken worden om te herstraten. Wanneer er bestraat wordt, is het van belang dat een ander deel is opgebroken.

Ook nutsbedrijven aan het werk

Vanaf mei gaan ook de nutsbedrijven aan het werk aan de Deventerweg. Er worden kabels gelegd voor de nieuwe openbare verlichting. Ook worden oude kabels opgeruimd, kabels verlegd en gasaansluitingen vervangen.

De nutsbedrijven hebben soms grotere lengtes nodig om nieuwe kabels te kunnen leggen. Hierdoor is het straatwerk voor langere tijd opengebroken en dit zal voor enige overlast zorgen.

De aanwonenden ontvangen vooraf een informatiebrief waarin uitleg wordt gegeven over de werkzaamheden.

De 10 fasen vindt u hieronder:

Fasering van de werkzaamheden

De werkzaamheden voor fase 1 tot en met 3 zijn bijna afgerond:

  • De ventweg (gezien aan de linkerkant vanaf het centrum) hebben nieuwe bestrating.
  • We vervangen begin mei de bestrating bij het plantsoen (tegenover huisnummers 56 t/m 76).
  • De gebakken stenen zijn zoveel mogelijk hergebruikt.
  • Het riool bij het plantsoen is vervangen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan fase 4. Dat is vanaf Deventerweg 16 t/m 38. Volgens de huidige planning is dit gedeelte op 11 mei afgerond.

Let op: tijdens de werkzaamheden is er minder parkeerruimte beschikbaar langs de Deventerweg. U kunt uw auto daarom parkeren op het parkeerterrein bij de Hanzehal of aan het Deventerachterpad.

Werkzaamheden fase 5

Fase 5 is aan de oostzijde van de Deventerweg. Het deel tussen de Canadezenbrug tot aan de Hemonystraat. Dit gedeelte van de ventweg wordt opnieuw bestraat tussen 6 april en 12 mei.

Na fase 5

Nadat de werkzaamheden in fasen 1 tot en met 5 zijn afgerond, wordt aan de overzijde van de Deventerweg (de even huisnummers), de ventweg opnieuw bestraat.

Fase 6

In de periode vanaf 10 mei tot eind september wordt de hoofdrijbaan en de aanliggende fietspaden verwijderd. Als bestrating komen er klinkers vanaf de Canadezenbrug tot aan de Heeckerenlaan/Deventerachterpad.

Fase 7

Tussen 17 mei en begin september krijgt het deel van de ventweg van huisnummers 113 tot en met 175 nieuwe bestrating. Ook gaan de nutsbedrijven hier ook de leidingen vernieuwen.

Fase 8

Vanaf 27 september tot medio december wordt de hoofdrijbaan en de aanliggende fietspaden verwijderd. Als bestrating komen er klinkers vanaf de Heeckerenlaan tot huisnummer 175. Ook gaan de nutsbedrijven hier de leidingen vernieuwen.

Fase 9

Vanaf 10 januari 2022 komt er nieuwe bestrating op de ventweg tussen huisnummer 80 en 110.

Fase 10

Fase 10 bestaat uit de herinrichting van het kruispunt. Het is de bedoeling dat dit in 2022 wordt uitgevoerd.

Op dit moment zijn we bezig met het ontwerpen van de nieuwe kruising.

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden

Op deze webpagina houden we u op de hoogte van de werkzaamheden. Daarnaast kunt u gebruik maken van de omgevingsapp “Deventerweg”, van aannemer NTP. De aannemer werkt de app iedere 14 dagen bij, maar meldt ook bijzonderheden.

Omgevingsapp is gratis te downloaden in de appstore van uw smartphone. Gebruik hierbij de zoekterm ‘Deventerweg’. U kunt de app alleen downloaden als u het ontvangen van berichten toestaat. NTP stuurt bij belangrijk nieuws en/of wijzigingen een pushbericht naar uw telefoon, zodat u snel op de hoogte bent. Het gebruik van deze app is vrijblijvend. Bij gebruik gelden de privacy-regels van NTP.

Vragen?

Wij helpen u graag verder! U kunt contact opnemen met Bertil Jansen, Projectleider Herinrichting Deventerweg. Voor de bereikbaarheid en planning kunt u contact opnemen met Anton Kok, Omgevingsmanager NTP. Anton is te bereiken via telefoonnummer 06 12 51 18 00 of via e-mailadres a.kok@ntp.nl