Definitief ontwerp Deventerweg

In 2017 gaf de gemeenteraad de volgende opdracht voor de herinrichting van de Deventerweg: een veilige inrichting, waar rekening wordt gehouden met duurzaamheid en circulariteit (hergebruik van grondstoffen en bouwmaterialen).

Sinds 2017 dachten omwonenden en buurtbewoners mee over hoe de Deventerweg er uit moest komen te zien. Op 18 juni 2019 presenteerden de projectorganisatie en de klankbordgroep het ontwerp voor de Deventerweg. Dit ontwerp werd positief ontvangen. Daarna zijn tijdens bijeenkomsten met omwonenden en klankbordgroep nog enkele aanpassingen voorgesteld. Op basis hiervan heeft de projectgroep het ontwerp aangepast en is het vastgesteld.

Veiligheid

Er komen 2 oversteekplaatsen met een verhoogde zebrapad. De rijbaan wordt smaller, zodat auto’s minder snel door de straat rijden. Er komt een vrijliggend fietspad, zodat fietsers hun eigen plek hebben. Sluipverkeer wordt ontmoedigd door de ventweg hoger aan te leggen dan de hoofdrijbaan.

Het inhalen van auto’s wordt bemoeilijkt door verhoogde band op de middenas van de hoofdrijbaan.

Aandacht voor beschermd stadsgezicht

Er is een symmetrisch profiel, het behoud van de stoep. Het terugbrengen van een rij Iepen aan beide kanten van de weg, zoals dat 100 jaar geleden was. Dit versterkt de laanstructuur. Net zoals vroeger worden hoogwaardige producten zoals gebakken straatstenen en het opnieuw gebruiken van een soort straatsteen die we kennen als ‘waaltjes’.

Groen

Eind 19e eeuw bestond de Deventerweg uit een oprijlaan met dubbele bomenrij. In het ontwerp wordt dit teruggebracht. Naast de huidige bomenrij komt een nieuw bomenrij van Iepen. De Lindes die blijven staan, krijgen een betere grond om te zorgen dat ze nog jaren met een goede conditie kunnen blijven staan. Samen met de bomenstichting beoordelen we welke bomen blijven staan.

Er is nog geen ontwerp voor het plantsoen. Samen met de direct omwonenden gaan we aan de ontwerptafel zitten en werken we samen de ideeën uit.

Voor het nieuwe profiel worden een aantal Lindes weggehaald om ruimte te maken voor parkeerplaatsen en voor de nieuwe iepen, die langs de rijbaan komen.

Tussen het fietspad en de parkeerplaatsen komt een nieuwe wintergroene haag zonder stekels.

Tekening van de Deventerweg, in de nieuwe situatie, met bomen aan weerszijden van de weg.

Duurzaamheid en circulariteit

Hergebruik van grondstoffen, zoals gebakken producten. In de volgende ontwerpstappen onderzoeken wij of een fietspad met verwarming mogelijk is, zodat er ’s winters niet gestrooid hoeft te worden. De bomen krijgen ondergrondse voorzieningen zodat ze minimaal 80 jaar oud kunnen worden. Dit betekent dat de goede voedingstoffen en bodemleven in de grond zitten. En er ruimte is voor de boomwortels.
Op verschillen plekken komen langs de parkeerplaatsen komen elektrische laadpalen.

Verlichting

Er komen 2 rijen lichtmasten aan beide kanten van de weg. Tussen de rij Iepen. Elke mast krijgt 2 lampen. De ene lamp schijnt over de hoofdrijbaan en het fietspad. De andere heeft een lagere lichtstreek en schijnt over de ventweg en het voetpad.

Riolering

Door de jaren heen zijn delen van het riool al vervangen. Het riool is op een aantal plekken sterk verouderd. Dit wordt vervangen.

Comfort

De parkeervakken worden breder. De nieuwe stoep wordt op een aantal plekken breder, zodat het makkelijk is om elkaar te passeren. Langs de stoep komt een schuine band, waardoor je met wielen van bijvoorbeeld rollator, kinderwagen of container er makkelijk af kan rollen.

Bij de bushalte bij het plantsoen komt een fietsenrek.

Toekomstige situatie van de ventweg. Links staan de woningen, daarnaast een trottoir, dan de ventweg en parkeerplaatsen. Een heg scheidt de ventweg van de Deventerweg.

Aansluiten project Van der Capellenlaan

In 2020 wordt ook het kruispunt Van der Capellenlaan aangepakt. Een aantal maatregelen moeten de veiligheid van het kruispunt vergroten, zoals het overzicht van alle gebruikers verbeteren. Voor dit project is een aparte klankbordgroep.

De werkzaamheden van Deventerweg en Van de Capellenlaan worden zo veel mogelijk tegelijkertijd uitgevoerd om efficiënter te werken en waardoor de kosten omlaag kunnen.

De rijweg in de nieuwe situatie. De rijstroken zijn van elkaar gescheiden door een verhoging.