Herinrichting kruispunt Deventerweg/Van der Capellenlaan

Voor het kruispunt Deventerweg, Industrieweg en Van der Capellenlaan is een ontwerp gemaakt om het kruispunt verkeersveiliger te maken. Het kruispunt is één van de meest onveilige kruispunten van Gelderland. De huidige inrichting ervan leidt regelmatig tot verkeersonveilige situaties. Door de huidige verkeerslichten moet verkeer soms onnodig lang wachten. Er wordt regelmatig door rood gereden met levensgevaarlijke situaties tot gevolg.

De werkzaamheden voor dit kruispunt sluiten direct aan op het project 'Herinrichting Deventerweg'. De gevolgen van de coronaperiode zijn ook in de wegenbouw merkbaar. Levertijden van materialen zijn langer. Grond- en materiaalprijzen stijgen. Om binnen het gereserveerde budget te blijven, versnellen we de aanpak van het kruispunt en het deel dat eraan grenst.

Planning / proces

  1. Uitwerking ontwerp kruispunt tot werktekening: eind 2021
  2. Start reconstructie: voorjaar 2022
  3. Opening: 9 juni 2022, in de loop van de dag
  4. Monitoring: vanaf opening

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De kruising is voor autoverkeer helemaal afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen het kruispunt wel passeren. Voor fietsers zijn omleidingsroutes aangegeven.

Ontwerp kruispunt

In maart 2020 heeft verkeerskundig adviesbureau BonoTraffics een voorstel gedaan om het kruispunt Deventerweg, Industrieweg en Van der Capellenlaan verkeersveiliger te maken. Deze oplossing is verder uitgewerkt tot een ontwerp en in oktober 2020 via een digitale presentatie voorgelegd aan de klankbordgroepen van bewoners uit de Deventerweg en de Van der Capellenlaan. Deze is door beide partijen positief ontvangen.

Het ontwerp is daarna voorgelegd aan Politie en binnen de organisatie van gemeente Zutphen beoordeeld door verschillende specialisten op het gebied van civiele techniek, groen, verkeer en landschap. Alle opmerkingen en adviezen zijn verwerkt in het ontwerp.

Toelichting op het ontwerp

Alle afbeeldingen van het ontwerp zijn gemaakt door BonoTraffics.

Het kruispunt wordt heringericht als voorrangsplein zonder verkeerslichten. Het kruispunt wordt compacter en overzichtelijker; weggebruikers kunnen de verkeersregels beter volgen.

Bovenaanzicht ontwerp kruispunt Van der Capellenlaan
Bovenaanzicht ontwerp kruispunt. Aan de linkerkant ziet u de Deventerweg.
Kruispunt vanuit het centrum
Kruispunt vanuit het centrum
Kruispunt vanuit de Industrieweg
Kruispunt vanuit de Industrieweg
Kruispunt vanuit Eefde
Kruispunt vanuit Eefde

Links afslaand autoverkeer moet om het groene middeneiland rijden en voorrang verlenen aan het verkeer op de Deventerweg. Door het toepassen van dezelfde klinkerbestrating in de rijbaan en de continuering van fietspaden en bomenrij, sluit het kruispunt naadloos aan op de rest van de Deventerweg. 

Oversteekplaatsen

Er komen oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Fietsers en voetgangers kunnen de Deventerweg gefaseerd oversteken via ruime, overzichtelijke oversteekplaatsen. De oversteekplaatsen voor voetgangers worden voorzien van een zebrapad, zodat voetgangers veilig kunnen oversteken.

Oversteekplaatsen
Oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers

Bushaltes

Bussen stoppen in de toekomst op de rijbaan en niet meer bij een aparte bushalte. Op de nieuwe bushalte is voldoende ruimte om in- of uit te stappen. De bushalte is bereikbaar via het voetpad langs de parallelrijbaan van de Deventerweg.

Bushaltes
Bushalte

Uitstraling van een woonstraat

De Van der Capellenlaan krijgt de uitstraling van een woonstraat. Dit doen we door de rijbaan te versmallen en een aantal nieuwe bomen te plaatsen. De Van der Capellenlaan wordt aangesloten op de Deventerweg door een in-/uitritconstructie. Vrachtverkeer (uitgezonderd als het om bestemmingsverkeer gaat voor aanwonenden) is in de Van der Capellenlaan niet toegestaan.

De opstelstroken en de fietsstrook in de Van der Capellenlaan worden verwijderd en vervangen door een groenstrook met nieuwe bomen. Op de rijbaan kan worden geparkeerd.

De toegang naar de Van der Capellenlaan
De toegang naar de Van der Capellenlaan
Parkeersituatie Van der Capellenlaan
Parkeersituatie Van der Capellenlaan

Net als in de huidige situatie is het voor gemotoriseerd verkeer niet toegestaan om vanuit de Industrieweg rechtdoor naar de Van der Capellenlaan te rijden.

Parallelrijbaan Deventerweg

De woningen langs de Deventerweg zijn bereikbaar via de parallelrijbaan. De parallelrijbaan is te bereiken via een in-/uitritconstructie vlak na het kruispunt met de Van der Capellenlaan.

In- en uitrit van de parallelweg
In- en uitrit van de parallelweg

Ter plaatse van het kruispunt met de Van der Capellenlaan en de Industrieweg wordt de rijbaan van de Deventerweg sterk uitgebogen. Zo worden hoge snelheden van het gemotoriseerd verkeer voorkomen. Ook zijn overstekende fietsers en voetgangers hierdoor beter zichtbaar.

Van ontwerp tot uitvoering

Op onderstaande beelden zie u het voorlopig definitief ontwerp. Ze geven u een goede indruk hoe het kruispunt er uit gaat zien. Er kunnen nog 'kleine' wijzigingen in het ontwerp worden doorgevoerd en/of aangevuld. Denk hierbij aan de exacte positie van de openbare verlichting, de uitwerking van afwatering, de uitwerking van legverbanden, de aanleg van ondergrondse kabels en leidingen en de plaats van verkeersborden en bewegwijzering.

Voor het huidige ontwerp hebben wij financiële dekking en bestuurlijke goedkeuring. Door onvoorziene gebeurtenissen kunnen de kosten hoger uitvallen, waardoor het ontwerp niet kan worden uitgevoerd of het ontwerp moet worden aangepast.

Wanneer grote wijzigingen in het ontwerp nodig zijn, gaan wij in overleg met de klankbordgroepen van ‘Herinrichting Deventerweg’ en ‘Van der Capellenlaan’. Ook informeren wij omwonenden over de uitkomst.

Monitoring verkeersveiligheid

Een verkeerskruispunt 100 procent veilig maken, gaat niet. Na de nieuwe inrichting van het kruispunt houden wij wel de verkeersveiligheid goed in de gaten. Het gebruik van de nieuwe inrichting van het kruispunt en de aansluitende wegen blijven wij in de gaten houden. Hoe vaak, wanneer en op welke wijze wordt nog nader uitgewerkt en bespreken wij met de betrokken klankbordgroepen. Wanneer het dan nodig en financieel haalbaar is, worden passende of aanvullende maatregelen getroffen.